15 apr

Rum Framtiden, MVM-huset, Ultuna , Uppsala

Soil Erosion and Mass Movement in Agricultural Drainage Ditches

disputationer |

Daniel Bernardo Aviles Ribera försvara sin avhandling den 15 april 2020

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Disputationen går även går att följa live, via streaming på SLU under
Live-fliken längst upp till höger (fliken syns endast när det är något som sänds live). Livelänken heter "Disputation Daniel Avile".

Opponenten kommer att delta på video-länk från USA.

Läs en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen i en SLU-nyhet.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16775/
Respondent: Civilingenjör Daniel Bernardo Aviles Ribera
Opponent: Todd P. Trooinen, professor, South Dakota State University, Astoria, USA
Tid: 2020-04-15 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Rum Framtiden, MVM-huset, Ultuna
Arrangör: Institutionen för mark och miljö

Kontaktinformation