1
okt

4
nov
Umeå

Statistics III: Regression analysis, 4HP

regression.png

Kursen ges i Umeå 1 oktober - 4 november 2019.

Fakta
Tid: 2019-10-01 - 2019-11-04
Ort: Umeå
Sista anmälningsdag: 20 september 2019
Mer information:

Anmälning till kursen skickas med e-mail till Magnus Ekström och ska innehålla följande information:

Namn • Personnummer • Institutionstillhörighet

Course site @sluKontaktinformation