CV-sida

Rebecca Danielsson

Rebecca Danielsson

Presentation

Forskningsintressen:

Nutrition hos idisslare med fokus på metanproduktion från mjölkkor. Vommikrobiologi, främst metanproducerande mikroorganismer i vommen; metanogener (Archaea)

Mål med min forskning:

Identifiera skillnader i metanproduktion mellan foder och även mellan individer. Vidare undersöka om det går att korrelera den metan som produceras med vissa arter av mikroorganismer i kons vom.

Forskningskompetens:

Design, provtagning, analys och tolkning av metanmätningsförsök, samt mikrobiella analyser och in vitro försök.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Är det möjligt att kombinera hög grovfoderkonsumtion med låga metanutsläpp från mjölkkor? Rebecca Danielsson, Cecilia Kronqvist,  Anna Schnürer, Maria Åkerlind

Handledning

Handleder för tillfället 2 masterarbeten


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Näringslära idisslare
Telefon: +4618671628
Arbetsbeskrivning: Nutrition med fokus på metanproduktion hos mjölkkor. Koppling mellan mikrobiota, utnyttjande av foder och metan. Nyckelord: Metan, mjölkkor, metanogener, arkeer.
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala