CV-sida

Rebecca Danielsson

Rebecca Danielsson
Forskare vid institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Presentation

Forskningsintressen:

Nutrition hos idisslare med fokus på metanproduktion och foderutnyttjande hos mjölkkor. Vommikrobiologi, främst metanproducerande mikroorganismer i vommen; metanogener (Archaea)

Mål med min forskning:

Identifiera skillnader i metanproduktion mellan foder och även mellan individer. Vidare undersöka om det går att korrelera den metan som produceras med vissa arter av mikroorganismer i kons vom för att öka förståelsen.

Forskningskompetens:

Design, provtagning, analys och tolkning av metanmätningsförsök, samt molekylära analyser och in vitro försök.

Undervisning

Kursledare för Lantbruksvetenskap för Djur och hållbarhet.

Föreläser i flertalet kurser på kandidat, master och doktorandnivå

Handledning av kandidat- och examensarbeten

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Projektanvarig;

Kan rödalgen Asparagopsis taxiformis minska metanproduktionen hos svenska mjölkkor? Medsökande: Mikaela Lindberg, Sophie Krizsan och Mohammad Ramin. Formas 2020-2023

Från hav till mule - alger minskar metanemissioner från mjölkkor. Medsökande: Sophie Krizsan, Anna Schnürer, Fredrik Gröndahl och Angelo Demeter. SLF, 2021-2024

Medverkande i projekt;

Ökad hållbarhet i mjölkproduktionen genom förbättrad fodereffektivitet, SLF 2019-2022

Ta hjälp av den naturliga dygnsvariationen för förbättrat betesutnyttjande hos ekologiska mjölkkor, Ekoforsk 2020-2022

Avslutade projekt: 

Slutrapport: Är det möjligt att kombinera hög grovfoderkonsumtion med låga metanutsläpp från mjölkkor? Med Cecilia Kronqvist,  Anna Schnürer, Maria Åkerlind. Finansierat av SLF 2017-2021

 

Handledning

Biträdande handledare Melania Angellotti (2021 - )

Biträdande handledare Annie Hägglund (2024 - )

Publikationer i urval

Hessle, A and Danielsson, R. 2024. Cattle population required for favorable conservation status of management-dependent semi-natural grasslands and forests, and associated increase in enteric methane emissions. Journal for Nature Conservation, 126571

Salleh, S.M., Kronqvist, C., Detmann, E., Karlsson, J. and Danielsson, R., 2023. Is it possible to predict the methane emission intensity of Swedish dairy cows from milk spectra?. Smart Agricultural Technology, 5, p.100286.

Ramin, M., Chagas, J.C.C., Pal, Y., Danielsson, R., Fant, P. and Krizsan, S., Reducing methane production from stored feces of dairy cows by Asparagopsis taxiformis. Frontiers in Sustainable Food Systems, 7, p.1187838.

Krizsan, S.J., Ramin, M., Chagas, J.C., Halmemies-Beauchet-Filleau, A., Singh, A., Schnürer, A. and Danielsson, R. 2023. Effects on rumen microbiome and milk quality of dairy cows fed a grass silage-based diet supplemented with the macroalga Asparagopsis. Frontiers in Animal Science, Front. Anim. Sci. 4:1112969

Salleh, S., Danielsson, R., & Kronqvist, C. 2023. Using machine learning methods to predict dry matter intake from milk mid-infrared spectroscopy data on Swedish dairy cattle. Journal of Dairy Research, 1-4.

Karlsson, J., Danielsson, R., Åkerlind, M. and Holtenius, K., 2022. Full-lactation performance of multiparous dairy cows with differing residual feed intake. Plos one, 17(8), p.e0273420.

Cabezas-Garcia, E.H., Danielsson, R., Ramin, M. and Huhtanen, P., 2021. In Vitro Incubations Do Not Reflect In Vivo Differences Based on Ranking of Low and High Methane Emitters in Dairy Cows. Animals, 11(11), p.3112

Danielsson, R., Lucas, J., Dahlberg, J., Ramin, M., Agenäs, S., Bayat, A.R., Tapio, I., Hammer, T. & Roslin., T. 2019. Compound- and context-dependent effects of antibiotics on greenhouse gas emissions from livestock. Royal Society Open Science, accepted.

Danielsson, R., Dicksved, J., Sun, L., Gonda. H., Müller, B., Schnürer, A. and Bertilsson, J. 2017. Methane production in dairy cows correlates with rumen methanogenic and bacterial community structure. Frontiers in Microbiology, 8,1-15. Doi: https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00226

Danielsson, R., Ramin, M., Lund, P., Bertilsson, J. and Huhtanen, P. 2017. Evaluation of a gas in vitro system for predicting methane production in vivo. Journal of Dairy Science, 100: 1-14. DOI: http://dx.doi.org/10.3168/jds.2017-12675

Danielsson, R., Werner-Omazic, A., Ramin, M., Schnürer, A., Griinari, M., Dicksved, J., & Bertilsson, J. (2014). Effects on enteric methane production and bacterial and archaeal communities by the addition of cashew nut shell extract or glycerol—An in vitro evaluation. Journal of dairy science, 97(9), 5729-5741.

Danielsson, R., Schnürer, A., Arthurson, V., & Bertilsson, J. (2012). Methanogenic population and CH4 production in Swedish dairy cows fed different levels of forage. Applied and environmental microbiology, 78(17), 6172-6179.

Patel, M., Wredle, E., Börjesson, G., Danielsson, R., Iwaasa, A. D., Spörndly, E., & Bertilsson, J. (2011). Enteric methane emissions from dairy cows fed different proportions of highly digestible grass silage. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A-Animal Science, 61(3), 128-136.

Avhandling: 

Danielsson 2016. Methane production in dairy cows - impact of feed an rumen microbiota Sveriges lantbruksuniversotet. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880, 2016:45


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HUV); Näringslära idisslare
Telefon: +4618671628
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala