CV-sida

Mattias Larsson

Mattias Larsson
Forskare i Kemisk Ekologi, Neurobiologi, Evolution, Entomologi, Växtskydd, Naturvård

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415310, +4673-2445388
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp