CV-sida

Mattias Larsson

Mattias Larsson
Forskare i Kemisk Ekologi, Neurobiologi, Evolution, Entomologi, Växtskydd, Naturvård

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415310, +4673-2445388
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp