CV-sida

Josefin Söder, Leg. Vet., PhD, VMD, Universitetsadjunkt och forskare

Josefin Söder
Jag avslutade min veterinärutbildning år 2012 vid SLU och påbörjade samma år min forskarutbildning inom satsningen ”Framtidens djurhälsa och djurvälfärd”, vid Institutionen för Anatomi, fysiologi och biokemi, SLU. År 2018 disputerade jag med avhandlingen ”Metabola variationer vid övervikt hos hund” och direkt efter min disputation så påbörjade jag min anställning som Universitetsadjunkt och forskare inom djuromvårdnad vid Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.

Undervisning

Jag har tidigare undervisat i flertalet år inom sällskapsdjurens fysiologi och anatomi, med särskilt fokus på klinisk anatomi och rörelseapparaten hos hund. Nu ligger huvuddelen av min undervisning inom djuromvårdnad vid kliniska vetenskaper men delvis även inom veterinärmedicin. Jag har särskilt ansvar för att utveckla ett kritiskt tänkande och ett vetenskapligt synsätt hos djursjukskötarprogrammets studenter och jag är kursansvarig för djursjukskötarnas ”Självständiga arbete”, även kallat examensarbete.  Jag deltar också tillsammans med lärarkollegor på nästan alla kurser som ges inom djursjukskötarprogrammet SLU. Jag handleder även studenter på kandidat-, master- och doktorandnivå inom djuromvårdnad och inom veterinärmedicin.

Forskning

”Sådan herre sådan hund”

Uttrycket ”sådan herre sådan hund” har ni kanske hört förut? Om inte så kan jag berätta att det betyder ungefär att ”man blir såsom man umgås”. Det stämmer troligen rätt väl, och det stämmer i allra högsta grad även för hundägare och deras hundar!

Min forskning som jag bedriver vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, handlar om hull och hälsa hos hund och hur hundens och hundägarens delade livsstil påverkar både människan och djuret. Faktum är att hunden, liksom människan, påverkas negativt av den stillasittande livsstilen som är utbredd i dagens moderna samhälle – vi rör oss för lite och med det kommer livsstilssjukdomar som övervikt och därtill relaterade följdsjukdomar. Vår forskning visar att i Sverige är ungefär 30-50 % av hundarna överviktiga och liknande siffor ses för deras ägare. Överviktiga ägare har i större utsträckning en överviktig hund, och vi har visat att om hundägaren inte anser att övervikt är en sjukdom så har hunden en ökad risk för övervikt.

Men gör det något om hunden är överviktig?

Ja, det spelar faktisk en stor roll för hundens hälsa! Den överviktiga hunden löper risk att tidigare i livet utveckla kroniska sjukdomar, har en minskad livskvalité och lever ett kortare liv! Vi har visat att det finns gemensamma riskfaktorer för övervikt hos hundägaren och dennes hund – exempelvis om hundägaren inte är intresserad av kost och motion. Detta fynd har lett vår forskning in på nya områden. Jag brinner för att öka medvetenheten om överviktproblematiken hos hund och vill utvärdera vad ökad fysik aktivitet kan göra för ägarens och hundens hull, hälsa och välbefinnande.

Genom pågående forskning har vi identifierat att upp till 70 % av hundägarna underskattar hullet hos en normalviktig hund och hälften missar en lindrigt överviktig eller överviktig hund. Med detta som grund arbetar vi nu vidare med vad vi har valt att kalla ”viktblindhet” och hur detta fenomen påverkar hundars hull och hälsa och hur det kan hanteras med hjälp av utbildning i hullbedömning. Samtidigt pågår det just nu en träningsstudie där vi följer hundägare och deras hundar när de genomgår ett gemensamt träningsprogram. I denna studie utvärderar vi effekten av fysik aktivitet på ägarens och hundens kroppsmått, hälsa och livskvalité. 

Denna forskning är av stor samhällsnytta då hundägandet har ökat lavinartat i Sverige i och med Corona-pandemin, samtidigt som vårt stillasittande är mer utbrett än någonsin i våra numera digitala liv. Studien kallas ”U Can Move” och det är precis det vi önskar uppnå med vår forskning – ett hållbart hull hos hund och en aktiv delad livsstil för hundägare och deras hundar!

Samverkan

Inom SLU och med andra Universitet

  • Samverkansgrupp ”Early researchers” vid VH-fakulteten, SLU 
  • Samverkansgrupp för seminarieserien ”Dibetes Plus” inom SLU/UU/Uppsala Diabetes Center

Forskningssamarbeten

  • Reviewer board member of journal of "Veterinary Science"
  • Anna Bergh, U Can Move ”Effekt av fysisk aktivitet på hull, hälsa och välbefinnande hos hund och hundägare”, Kliniska vetenskaper, SLU
  • Erika Roman, U Can Move ”Effekt av fysisk aktivitet på hull, hälsa och välbefinnande hos hund och hundägare”, Anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
  • Sanna Truelsen Lindåse, "Komparativ metabolism hos sällskapsdjur och övervikt hos hund", kliniska vetenskaper, SLU
  • Johanna Penell, ”Övervikt hos hund”, Kliniska vetenskaper, SLU
  • Eleanor Raffan, “Genetik hos överviktiga Labradorer” Metabolic Unit, Cambridge Universitet, UK
  • Asta Tvarijonaviciute, "Övervikt hos hund" och "One Health", Murcia Universitet, Spanien
  • Ali Moazzami, “Metabolomik vid övervikt hos sällskapsdjur”, Molekylära vetenskaper, SLU

Publikationer i urval

Dog Owners’ Perceptions of Canine Body Composition and Effect of Standardized Education for Dog Owners on Body Condition Assessment of Their Own Dogs. Sanna Gille, Hanna Fischer, Sanna Lindåse, Linda Palmqvist, Julia Lärka, Sara Wolf, Johanna Penell and Josefin Söder. 2023. Veterinary Sciences. https://www.mdpi.com/2306-7381/10/7/447

Composition and short-term stability of gut microbiota in lean and spontaneously overweight healthy Labrador retriever dogs. J. Söder et al. 2022. Acta Veterinaria Scandinavica. https://doi.org/10.1186/s13028-022-00628-z

Overweight in Swedish show dogs–prevalence and association with performance in competition. J. Söder last author. 2021. Acta Veterinaria Scandinavica. https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-021-00582-2

Indication of metabolic inflexibility to food intake in spontaneously overweight Labrador Retriever dogs. J. Söder et al. 2019. BMC Veterinary Research. https://www.readcube.com/articles/10.1186%2Fs12917-019-1845-5

Plasma metabolomics reveals lower carnitine concentrations in overweight Labrador Retriever dogs. J. Söder et al. 2019. Acta Veterinaria Scandinavica. https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-019-0446-4

European dog owner perceptions of obesity and factors associated with human and canine obesity. J. Söder co-author. 2018. Scientific Reports. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6127309/

The urine metabolome differs between lean and overweight Labrador Retriever dogs during a feed-challenge. J. Söder et al.  2017. Plos One. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180086

Relationship between β-cell response and insulin sensitivity in horses based on the oral sugar test and the euglycemic hyperinsulinemic clamp. J. Söder co-author. 2017. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.14799/full

Metabolic and hormonal response to a feed-challenge test in lean and overweight dogs. J. Söder et al. 2016.  JVIM. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.13830/pdf

A Deletion in the Canine POMC Gene Is Associated with Weight and Appetite in Obesity-Prone Labrador Retriever Dogs. J. Söder co-author. 2016. Cell metabolism. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413116301632

Validation and application of a canine-specific automated high-sensitivity C-reactive protein assay. J. Söder co-author. 2015. http://vdi.sagepub.com/content/27/2/182.short

Interday variation and effect of transportation on indirect blood pressure measurements, plasma endothelin-1 and serum cortisol in Standardbred and Icelandic horses. J. Söder et al. 2012. Acta Veterinaria Scandinavica. https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/1751-0147-54-37

Pågående studier och kommande publikationer:

Effects of physical exercise in dogs and dog owners – assessed quality of life, body condition score and body mass index. J Söder last author. Abstract submitted to ECVIM 2022. Manuscript in preparation.

Effects of a physical training program on bodyweight, body condition score and chest, abdominal and thigh circumference in dogs. J Söder Söder last author. Abstract submitted to Swedish Veterinary Congress 2022. Manuscript in preparation.

Limb circumference measurements in standing dogs – a reliability study. International symposium of Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy, Cambridge, UK. 2022. J Söder Söder co-author. Manuscript in preparation.

Länkar

Länk till avhandling: Metabolic variations i canine overweigt. https://pub.epsilon.slu.se/15727/

Länk till Forskningspodd: Överviktiga hundar. https://poddtoppen.se/podcast/1151405288/palspodden/overviktiga-hundar-josefin-soder

Länk till pedagogisk Undervisningspodd: Kritiskt tänkande och vetenskaplighet i yrkesprogram - exempel från Djursjukskötarprogrammet. https://open.spotify.com/show/3Zn3hiNnW3Kx2RfnOYRzNV 

Mottagare av SLU:s pedagogiska lagrispris 2022. https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2022/9/pedagogiska-priset-2022/


Kontaktinformation

Postdoktor, Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för djuromvårdnad
Telefon: +4618671472
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala