Hoppa till huvudinnehåll

Clinical Animal Research Network (CAReNet)

Clinical Animal Research Network (CAReNet) är ett nätverk av forskare och djurhälsopersonal med särskilt intresse för forskning.


Det finns 8 sidor som är taggade med Carenet:

Henrik Rönnberg

henrik.ronnberg@slu.se Jag blev legitimerad veterinär 1994, utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) Uppsala och disputerade (PhD, VMD) 2002 i veterinär kirurgi (onkologi) vid Institutionen

Carenet PhD course: Construction of trial protocols for controlled clinical trials (1.5 credits)

October 11-15 2021, Carenet again organizes the course “Construction of trial protocols for controlled clinical trials”. The same course was given twice before and was much appreciated both by PhD

Eva Tyden

eva.tyden@slu.se Jag molekylärbiolog och docent i molekylär farmakologi vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU. Jag är också institutionsstudierektor för

Pia Gustås

Jag är veterinär och universitetslektor i smådjurskirurgi vid SLU i Uppsala. Som specialist i sportmedicin och rehabilitering arbetar jag huvudsakligen som kliniker och har en mottagning vid

Ragnvi Hagman

susanne.pettersson@slu.se Jag är veterinär, docent i kirurgi, och arbetar som universitetslektor i kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Mina

Josefin Söder, Leg. Vet., PhD, VMD, Universitetsadjunkt och forskare

josefin.soder@slu.se Jag avslutade min veterinärutbildning år 2012 vid SLU och påbörjade samma år min forskarutbildning inom satsningen ”Framtidens djurhälsa och djurvälfärd”, vid Institutionen för

Malin Hagberg Gustavsson

Mitt namn är Malin Hagberg Gustavsson och jag är koordinator för ett antal samverkansprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jag arbetar för att underlätta och stärka forskningssamverkan, dels

Bodil Ström Holst

Bodil Ström Holst är veterinär och samverkanslektor, och bidrar i den rollen till att skapa ömsesidig nytta för SLU och dess olika samverkanspartners. Bodil Ström Holst arbetar framför allt med

Loading…