Hoppa till huvudinnehåll

Clinical Animal Research Network (CAReNet)

Clinical Animal Research Network (CAReNet) är ett nätverk av forskare och djurhälsopersonal med särskilt intresse för forskning.


Det finns 8 sidor som är taggade med Carenet:

Carenet PhD course: Construction of trial protocols for controlled clinical trials (1.5 credits)

October 11-15 2021, Carenet again organizes the course “Construction of trial protocols for controlled clinical trials”. The same course was given twice before and was much appreciated both by PhD

Eva Tyden

Jag jobbar som forskare och lärare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Det var under min utbildning till bioteknolog som jag fick upp intresset för forskning. Jag

CANCELLED CAReNet PhD course: Construction of trial protocols for controlled clinical trials

May 11-15 2020, CAReNet again organizes a course on how to construct trial protocols for controlled clinical trials. The course has been very appreciated and CAReNet's steering group therefore has

Pia Gustås

Jag är veterinär och universitetslektor i smådjurskirurgi vid SLU i Uppsala. Som specialist i sportmedicin och rehabilitering arbetar jag huvudsakligen som kliniker och har en mottagning vid

Malin Hagberg Gustavsson

Mitt namn är Malin Hagberg Gustavsson och jag är koordinator för ett antal samverkansprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jag arbetar för att underlätta och stärka forskningssamverkan, dels

Bodil Ström Holst

Bodil Ström Holst är veterinär och samverkanslektor, och bidrar i den rollen till att skapa ömsesidig nytta för SLU och dess olika samverkanspartners. Bodil Ström Holst arbetar framför allt med

Daniel Bergman

Jag är veterinär och doktorand med särskilt intresse för olika aspekter av immunologi, inklusive immunologiska test inom klinisk kemi och autoimmuna sjukdomsmekanismer. Min verksamhet rör forskning

Loading…