CV-sida

Lena Olsén

Lena Olsén

Presentation

Jag arbetar som forskare i farmakologi med inriktning på antibiotika och även inom området smärtbehandling och smärtbedömning. Jag är mycket intresserad av djur och deras skötsel, hantering, vård. Djurens välfärd och deras beteende är också ett stort intresse för mig. Jag har sen tidigare utbildning som etolog och jag har arbetat praktiskt med djur dels inom forskningen men även tidigare inom djursjukvård och jag är legitimerad djursjukskötare. Jag har även ett stort privat hundintresse och har haft och fött upp hundar under många år och är angagerad i föreningsarbete i hundklubbar.

År 2002 fick jag en doktorandtjänst vid SLU och min forskning handlade då om hur hästar tar upp läkemedel, hur antihistaminer fungerar på hästar med allergi samt även studier av penicillinchock hos häst. Jag disputerade i veterinärmedicinsk farmakologi 2007 vid SLU med avhandlingen "Drugs in Horses: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics"

Efter disputationen 2007 har jag fortsatt med forskning inom området och även utökat forskningen inom farmakologi till hund och get. Jag hade ett kortare uppehåll från SLU under 2011 då jag gjorde post doc/arbetade som forskare i miljötoxikologi på Uppsala Universitet, och 2013 blev jag docent i farmakologi här på SLU.

Undervisning

Jag undervisar bland annat på kursen i Grundläggande sjukdomslära och
farmakologi (7 hp) på kandidatprogrammet för Djursjukskötare och kursen
Farmakologi och toxikologi (14 hp) på veterinärprogrammet.

Publikationer i urval

Olsén, Lena, Sandberg, E., Bondesson, U., Olsson, K., Ingvast-Larsson, C. (2013) Methadone in healthy goats - pharmacokinetics, behaviour and blood pressure. Research in veterinary science. 95, 231-237.

Olsén, Lena, Bröjer, J, Broström, H., Bergh, A., Nostell, K., Bremer, H., Bondesson, U., Olofsson, K., Bengtsson, B., Ingvast-Larsson, C. (2013) Intramuscular administration of sodium benzyl penicillin in horses - an alternative to benzyl penicillin procaine. Research in veterinary science. 95, 212-218.

Olsén, Lena, U. Bondesson, U. Broström, H. Olsson, U. Mazogi, B. Sundqvist, M. Tjälve, H. Ingvast-Larsson, C. (2011) Pharmacokinetics and effects of cetirizine in horses with insect bite hypersensitivity. The Veterinary Journal, 187:347-351.

Olsén, Lena, Bondesson, U., Broström, H., Tjälve, H., Ingvast-Larsson, C. (2008). Cetirizine in horses: pharmacokinetics and pharmacodynamics following repeated oral administrations. The Veterinary Journal, 177, 242-249.

Olsén, Lena, Ingvast-Larsson, C., Broström, H., Larsson, P., Tjälve, H. (2007). Clinical signs and etiology of adverse reactions to procaine benzylpenicillin and sodium/potassium benzylpenicillin in horses. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 30, 201-207.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Anestesiologi
Telefon: +4618673176
Postadress:
Box 7054
75007 Uppsala