CV-sida

Pia Gustås

Pia Gustås
Jag är veterinär och universitetslektor i smådjurskirurgi vid SLU i Uppsala. Som specialist i sportmedicin och rehabilitering arbetar jag huvudsakligen som kliniker och har en mottagning vid Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik. Jag bedriver forskning inom sportmedicin och rehabilitering med det övergripande syftet att utveckla nya metoder inom klinisk bedömning för diagnostik och behandling och utgående från objektiv dokumentation inom rörelseanalys.

Presentation

Som veterinär specialist i sportmedicin och rehabilitering arbetar jag med diagnostik, behandling och förebyggande av alla typer av skador och tillstånd i rörelseapparaten hos framför allt hundar. Problemen är ofta relaterade till smärta, belastning, och påverkad rörelsefunktion i aktivitet eller vid inaktivitet. Vid Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik tar jag emot hundar i alla nivåer av fysisk aktivitet eller träning, högpresenterande individer såväl som sällskapshundar. Även katter är varmt välkomna.

Utredningar och behandlingar sker vid behov i nära samarbete med andra specialistmottagningar, t ex inom internmedicin, neurologi, bilddiagnostik, klinisk kemi och ortopedisk kirurgi. Många patienter är långväga då jag tar emot hundar från hela landet, vilket gör att så mycket som möjligt av kontakten under behandlings- och uppträningsperioder sker över epost för att göra återbesöken effektiva.

Min drivkraft är att genom kliniskt arbete i framkant, tillsammans med forskning inom detsamma, bidra till att öka och sprida kunskap och förståelse för hur rörelseapparaten, eller det neuromuskuloskeletala systemet fungerar, såväl inom veterinärmedicin som hos djurägare och i samhället i stort.

Hos hundar är problem med smärta och funktionsnedsättningar relaterade till rörelse och fysisk aktivitet och som yttrar sig genom rörelsebeteendet eller i andra problembeteenden vanliga. Mycket kan med rätt kunskap framgångsrikt behandlas och även förebyggas, bara problemen upptäcks.  Veterinärmedicinsk sportmedicin och rehabilitering som specialitet utgår från tränings- och rörelselära. Den teoretiska kunskapsbasen finns inom ett brett område som omfattar och integrerar bland annat anatomi, biomekanik, fysiologi, patologi, neurologi, ortopedi och delar av internmedicin. Rörelsesystemets struktur och funktion är i fokus men bedöms alltid utifrån kroppens alla organsystem som helhet.

Undervisning

Mitt arbete som universitetslärare utgår från kliniken, vilket gör att de djurägare som kommer till min mottagning med sin hund eller katt nästan alltid träffar de veterinärstudenter som går med på mottagningen. Inom veterinärprogramet undervisar jag även klinikförberedande inom smådjurskirurgi, dels som föreläsare i rörelsesystemets skador och sjukdomar och dels som ansvarig för praktisk träning i hältdiagnostik. Jag är kursledare för en fördjupningskurs i smådjurskirurgi och medicin under veterinärprogrammets sista år. Jag har också utvecklat och driver en uppdragsutbildning i Sportmedicin och rehabilitering riktad till veterinärer samt till legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter som vill vidareutbilda sig för att bli godkända att arbeta inom djurhälsopersonalen.

Forskning

Information kommer, sidan är under uppbyggnad.

Samverkan

Information kommer, sidan är under uppbyggnad.

Bakgrund

Jag har arbetat som veterinär i snart 24 år. Samtidigt som jag doktorerade inom biomekaniken bakom uppkomsten av träningsrelaterade belastningsskador hos travhästar undervisade jag i rörelseapparatens anatomi, struktur och funktion hos hundar och hästar. Sedan 15 år arbetar jag som smådjurskliniker och med klinisk undervisning och forskning inom ortopedi, sportmedicin och rehabilitering. 2007 startade jag ett rörelselaboratorium för smådjur och som idag finns inrymt i den lokal som jag fick möjligghet att specialdesigna för rörelseanalys och utredningar, i direkt anslutning till smådjurskliniken. 2009-2010 genomförde jag utbildningen till att 2010 examineras som certified canine rehabilitation practitioner och 2013 genomförde jag som en av de två första europeiska veterinärerna prov för att bli diplomate i det amerikanska colleget i veterinärmedicinsk sportmedicin och rehabilitering. Vid sidan av arbetet som kliniker, lärare och forskare har jag varit med och byggt upp ett europeiskt college i sportmedicin och rehabilitering och som etablerades 2017. Genom detta organiseras nu utbildning, träning och examination av europeiska veterinärer som vill bli kliniska specialister i ämnet. Sedan våren 2019 sitter jag som ordförande för det europeiska collegets utbildningskommittén/smådjur som bland annat handlägger specialistutbildningsprogrammen.

Handledning

Information kommer, sidan är under uppbyggnad.

Publikationer i urval

Information kommer, sidan är under uppbyggnad.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjurskirurgi
Telefon: +4618671358
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: