CV-sida

Håkan Wickström

Håkan Wickström
Jag har en mycket lång erfarenhet och mycken kunskap runt ålens (Anguilla anguilla) biologi och dess förvaltning. Ålforskningen vid Sötvattenslaboratoriet, tillhörande Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), bedrivs till stor del inom ramen för EU:s Ålförordning och i ett internationellt sammanhang där EU, ICES och EIFAAC är tydliga intressenter. På nationell basis är Havs- och vattenmyndigheten såväl finansiär som mottagare av våra forskningsresultat.

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: +46104784246
Postadress:
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå