CV-sida

Göran Nordlander

Göran Nordlander
Göran Nordlander är professor emeritus i entomologi vid Institutionen för ekologi. Forskningen rör främst ekologi och beteende hos snytbaggen (Hylobius abietis) samt hur man kan motverka skador av denna insekt på skogsplantor. Ett annat forskningsintresse är systematik hos parasitsteklar (Cynipoidea).

Presentation

 

Min forskning rör sig i huvudsak inom följande tre områden:

- snytbaggens ekologi och beteende samt metoder för att förhindra dess skadegörelse
- spridningsekologi med naturvårdsbiologiska konsekvenser hos insekter i tickor
- taxonomi, fylogeni och biogeografi hos parasitsteklar (överfamiljen Cynipoidea)

Under flera årtionden har jag drivit forskning som syftar till att finna ekologiskt hållbara strategier att minska snytbaggens skadegörelse på barrträdsplantor till acceptabel nivå. En tyngdpunkt ligger på hur snytbaggens beteende påverkas av omvärldsfaktorer och hur plantskadorna kan minskas med hjälp av olika skötselåtgärder. Plantornas egen försvarsförmåga är också i fokus för forskningen, både det inducerade försvaret och betydelsen av nedärvda plantegenskaper. I samarbete med mikrobiologer och kemister har jag också studerat vilken betydelse alla de svampar och bakterier som finns hos snytbaggen har för kemisk kommunikation och metabolism.

I min forskargrupp har vi tagit fram ett flertal innovationer för att skydda plantor från insektsgnag med hjälp av beläggningar på stammen som innehåller hårda partiklar eller gnagavskräckande ämnen. En sådan innovation (Conniflex) har utvecklats vidare och används idag i mycket stor skala i skogsbruket. Conniflex utsågs i samband med SLU:s 40-årsjubilem till en av SLU:s tre mest framgångsrika innovationer.

 

Min bakgrund:

Professor i entomologi vid SLU (2004-2019)

Docent i skogsentomologi vid SLU (1987)

Filosofie doktor i zoologi vid Stockholms universitet (1982)

 

Handledning

Huvudhandledare för doktorander

Frauke Fedderwitz, FD 2014 – Födobeteende hos snytbaggen

Vítězslav Maňák, FD 2014 – Interaktioner mellan myror och snytbaggar

Olle Rosenberg, FD 2011 – Hantering av skadegörare i skogsfröplantager

Niklas Björklund, FD 2004 – Sökbeteende hos snytbaggen

Mattias Jonsson, FD 2002 – Spridningsekologi hos insekter i tickor

Mats Jonsell, SkogD 1999 – Bevarandebiologi hos insekter i tickor

Zhiwei Liu, FD 1998 – Systematik och biogeografi hos parasitsteklar

Biträdande handledare för doktorander

Sonja Preuss, FD 2012 (SLU, Uppsala) – Spridningsförlopp hos en införd vårtbitare

Mattias Forshage, FD 2009 (Uppsala U.) – Systematik hos parasitsteklar (Eucoilini)

Kristina Wallertz, SkogD 2009 (SLU, Alnarp) – Skador av snytbagge i skogsföryngringar

Magnus Petersson, SkogD 2004 (SLU, Alnarp) – Metoder att minska skador av snytbagge

Fredrik Ronquist, FD 1994 (Uppsala U.) – Morfologi, fylogeni och evolution hos parasitsteklar

 

Publikationer i urval

Publikationslista (pdf)

Citeringar i Google Scholar

 

Populärt om snytbagge och bastborrar

Nordlander, G., Wallertz, K., Björklund, N., Hellqvist, C. & Petersson, M. & 2017. Snytbaggen. Sidorna 46-64 i: Skador på skog, del 1, Skogsskötselserien nr 12 (Witzell, J., redaktör). Skogsstyrelsen, 113 s.

Lindelöw, Å., Hellqvist, C. & Nordlander, G.2017. Svart granbastborre. Sidorna 65-68 i: Skador på skog, del 1, Skogsskötselserien nr 12 (Witzell, J., redaktör). Skogsstyrelsen, 113 s.

Björklund, N., Hellqvist, C., Härlin, C., Johansson, K., Nordlander, G. & Wallertz, K. 2014. Snytbaggen – åtgärder för lyckade planteringar. SLU, Uppsala, 8 s.

Hellqvist, C., Bylund, H. & Nordlander, G. 2014. Snytbaggen - åtgärder i Norrland.

 

Senaste publikationer (från 2013)

Nordlander, G., Björklund, N., Hellqvist, C., Nordenhem, H., Liziniewicz, M. & Hjelm, K. 2023. Trap catch data are poor predictors of damage caused by pine weevil (Hylobius abietis) to conifer seedlings. Forest Ecology and Management 537: 120968 (10 pp.). [Populär sammanfattning]

Kaňuch, P., Cassel-Lundhagen, A., Preuss, S., Nordlander, G., Berggren,  Å. 2022. Parapatric genetic lineages persist in a multiply introduced non-native bush-cricket. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 812079 (10 pp.). 

Tudoran, A., Bylund, H., Nordlander, G., Oltean, I. & Puentes, A. 2021. Using associational effects of European beech on Norway spruce to mitigate damage by a major forest regeneration pest, the pine weevil Hylobius abietis. Forest Ecology and Management 486: 118980 (9 pp.). [Populär sammanfattning]

Tudoran, A., Nordlander, G., Karlberg, A. & Puentes, A. 2021. A major forest insect pest, the pine weevil Hylobius abietis, is more susceptible to Diptera- than Coleoptera-targeted Bacillus thuringiensis strains. Pest Management Science 77: 1303-1315. [Populär sammanfattning]

Azeem, M., Iqbal, Z., Emami, S.N., Nordlander, G., Nordenhem, H., Mozūratis, R., El-Seedi, H.R. & Borg-Karlson, A.K. 2020. Chemical composition and antifeedant activity of some aromatic plants against pine weevil (Hylobius abietis). Annals of Applied Biology 177: 121-131. [Populär sammanfattning]

Fedderwitz, F., Björklund, N., Anngren, R., Lindström, A. & Nordlander, G. 2020. Can methyl jasmonate treatment of conifer seedlings be used as a tool to control height growth in forest tree nurseries? New Forests 51: 379-394. [Populär sammanfattning]

López-Villamor, A., Carreño, S., López-Goldar, X., Suárez-Vidal, E., Sampedro, L., Nordlander, G., Björklund, N. & Zas, R. 2019. Risk of damage by the pine weevil Hylobius abietis in southern Europe: Effects of silvicultural and landscape factors. Forest Ecology and Management 444: 290-298. [Populär sammanfattning]

Unelius, C. R., Bohman, B. & Nordlander, G. 2018. Comparison of phenylacetates with benzoates and phenylpropanoates as antifeedants for the pine weevil, Hylobius abietis. Agricultural and Food Chemistry 66: 11797-11805. [Populär sammanfattning]

Puentes, A., Högberg, K.-A., Björklund, N., & Nordlander, G. 2018. Novel avenues for plant protection: Plant propagation by somatic embryogenesis enhances resistance to insect feeding. Frontiers in Plant Science 9: article 1553 (9 pp. + appendix). [Populär sammanfattning]

Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. 2018. Does the pine weevil (Hylobius abietis) prefer conifer seedlings over other main food sources? Silva Fennica vol. 52(3): article id 9946 (9 pp.). [Populär sammanfattning]

Forshage, M. & Nordlander, G. 2018. The identity of figitid parasitoids (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae) of anthomyiid flies in conifer cones. European Journal of Entomology 115: 104-111.

Nordlander, G., Mason, E. G., Hjelm, K., Nordenhem H. & Hellqvist, C. 2017. Influence of climate and forest management on damage risk by the pine weevil Hylobius abietis in northern Sweden. Silva Fennica 51(5): article id 1751 (20 pp.). [Populär sammanfattning]

Zas, R., Björklund, N., Sampedro, L., Hellqvist, C., Karlsson, B., Jansson, S. & Nordlander, G. 2017. Genetic variation in resistance of Norway spruce seedlings to damage by the pine weevil Hylobius abietis. Tree Genetics and Genomes 13:111 (12 pp.). [Populär sammanfattning]

Axelsson, K., Konstanzer, V., Rajarao, G. K., Terenius, O., Seriot, L., Nordenhem, H., Nordlander, G. & Borg-Karlson, A.-K. 2017. Antifeedants produced by bacteria associated with the gut of the pine weevil Hylobius abietis. Microbial Ecology 74: 177-184.   [Populär sammanfattning]

Maňák, V., Björklund, N., Lenoir, L., & Nordlander, G. 2017. Testing associational resistance against pine weevils mediated by Lasius ants attending conifer seedlings. Journal of Applied Entomology 141: 411-416.     [Populär_sammanfattning]

Nordlander, G., Hellqvist, C. & Hjelm, K. 2017. Replanting conifer seedlings after pine weevil emigration in spring decreases feeding damage and seedling mortality. Scandinavian Journal of Forest Research 32: 60-67.     [Populär sammanfattning]

Lundborg, L., Nordlander, G., Björklund, N., Nordenhem, H. & Borg-Karlson, A.-K. 2016. Methyl jasmonate induced monoterpenes in Scots pine and Norway spruce tissues affect pine weevil orientation. Journal of Chemical Ecology 42:1237-1246.     [Populär_sammanfattning]

Lundborg, L., Fedderwitz, F., Björklund, N., Nordlander, G. & Borg-Karlson, A.-K. &. 2016. Induced defenses change the chemical composition of pine seedlings and influence meal properties of the pine weevil Hylobius abietis. Phytochemistry 130: 99-105.     [Populär sammanfattning]

Berasategui, A., Axelsson, K., Nordlander, G., Schmidt, A., Borg-Karlson, A.-K., Gershenzon, J., Terenius O. & Kaltenpoth, M. 2016. The gut microbiota of the pine weevil is similar across Europe and resembles that of other conifer-feeding beetles. Molecular Ecology 25: 4014-4031.     [Populär sammanfattning]

Maňák, V., Björklund, N., Lenoir, L., Knape, J. & Nordlander, G. 2016. Behavioural responses of pine weevils to non-consumptive interactions with red wood ants. Journal of Zoology 299: 10-16.     [Populär sammanfattning]

Fedderwitz, F., Nordlander, G., Ninkovic, V. & Björklund, N. 2016. Effects of jasmonate-induced resistance of conifer plants on the feeding behaviour of a bark-chewing insect, Hylobius abietis. Journal of Pest Science 89: 97-105.     [Populär sammanfattning]

Björkman, C., Bylund, H., Nilsson, U., Nordlander, G. & Schroeder, L. M. 2015. Forest management to mitigate insect damage in a changing climate. Pp. 248-266 in: Björkman, C. & Niemelä, P. (eds.) Climate Change and Insect Pests. CABI, UK, ix + 266 pp. ISBN-13: 978 1 78064 378 6.

Azeem, M., Terenius, O., Rajarao, G. K., Nagahama, K., Nordenhem, H., Nordlander, G. & Borg-Karlson, A.-K. 2015. Chemodiversity and biodiversity of fungi associated with the pine weevil Hylobius abietis. Fungal Biology 119: 738-746.     [Populär sammanfattning]

Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. 2015. The structure of feeding behavior in a phytophagous insect (Hylobius abietis). Entomologia Experimentalis et Applicata 155: 229-239.

Rosenberg, O., Nordlander, G. & Weslien, J. 2015. Effects of different insect species on seed quantity and quality in Norway spruce. Agricultural and Forest Entomology 17: 158-163.

Maňák, V., Björklund, N., Lenoir, L. & Nordlander, G. 2015. The effect of red wood ant abundance on feeding damage by the pine weevil Hylobius abietis. Agricultural and Forest Entomology 17: 57-63.

Azeem, M., Rajarao, G. K., Terenius, O., Nordlander, G., Nordenhem, H., Nagahama, K., Norin, E., & Borg-Karlson, A. K. 2015. A fungal metabolite masks the host plant odor for the pine weevil (Hylobius abietis). Fungal Ecology 13: 103-111.

Terenius, O., Björklund, N., Jaenson, T. G. T. & Nordlander, G. 2014. Premature proposal of the pine weevil as a vector of a human pathogen. Journal of Clinical Microbiology 52: 4115.     [Populär sammanfattning]

Wallertz, K., Nordenhem, H. & Nordlander, G. 2014. Damage by the pine weevil Hylobius abietis to seedlings of two native and five introduced tree species in Sweden. Silva Fennica 48(4): article id 1188, 14 pp.     [Populär sammanfattning]

Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. 2014. Diel behaviour and time budget of the adult pine weevil, Hylobius abietis. Physiological Entomology 39: 103-110.

Zas, R., Björklund, N., Nordlander, G., Cendán, C., Hellqvist, C. & Sampedro, L. 2014. Exploiting jasmonate-induced responses for field protection of conifer seedlings against a major forest pest, Hylobius abietis. Forest Ecology and Management 313: 212-223.     [Populär sammanfattning]

Forshage, M., Nordlander, G. & Buffington, M. L. 2013. Eucoilinae of North America: A revised catalog of genera and described species. Proceedings of the Entomological Society of Washington 115: 225-255.

Björkman, C., Lindelöw, Å., Eklund, K., Kyrk, S. Klapwijk, M. J., Fedderwitz, F. & Nordlander, G. 2013. A rare event – an isolated outbreak of the pine-tree lappet moth (Dendrolimus pini) in the Stockholm archipelago. Entomologisk Tidskrift 134: 1-9.

Azeem, M., Rajarao, G. K., Nordenhem, H., Nordlander, G. & Borg-Karlson, A. K. 2013. Penicillium expansum volatiles reduce pine weevil attraction to host plants. Journal of Chemical Ecology 39: 120-128.     [Populär sammanfattning]

Maňák, V., Nordenhem, H., Björklund, N., Lenoir, L. & Nordlander , G. 2013. Ants protect conifer seedlings from feeding damage by the pine weevil Hylobius abietis. Agricultural and Forest Entomology 15: 98-105.     [Populär sammanfattning]

 


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för skogsentomologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala