CV-sida

Elin Hernlund

Elin Hernlund
Jag arbetar som forskare inom biomekanik, hästkliniker med fokus på ortopedi samt lärare i funktionell anatomi av rörelseapparaten på häst. Som post-doc är jag involverad i flera olika forskningsprojekt där mitt största fokus ligger på projekten som rör bakbenshälta på hästar samt ortopedisk smärta på stora djur.

Presentation

Målet med min forskning är att öka förståelsen kring rörelse- och beteendeförändringar som uppstår hos hästar till följd av ortopedisk smärta, inklusive förändringar i ansiktsuttryck och kroppshållning. Dessutom undersöker jag ytterligare faktorer som leder till hälta som ryttarens inverkan och underlaget hästen tränas på.

Undervisning

Jag undervisar inom ämnet anatomi med inriktning på funktionell och applicerad anatomi av hästens rörelseapparat för veterinärstudenter, djusjukskötare, samt studenter inom "animal science". För veterinärstudenter bedriver jag också klinisk undervisning i ortopedi och rörelseanalys under deras sista år på programmet samt handleder examensarbeten inom mitt forskningsämne. 

Forskning

  • Hindlimb lameness –why is it so hard to see and how can we improve detection? 2018-2020. Ansvarig: Elin Hernlund, SLU.
  •  Biomechanical profile of top-level dressage riders. 2018-2020. Ansvarig: Maria Terese Engell, SLU och NMBU. 
  • Objective gait and lameness detection in Icelandic horses. 2018-2020. Ansvarig: Filipe Serra Bragaca, Utrech Universitet
  • No hoof no horse? –A study on hoof quality, performance and health in standardbred trotters. 2018-2020. Ansvariga: Lena Holm, Anna Jansson, SLU.
  • Does it hurt? -Identification of orthopaedic pain in large animals. 2017-2019. Ansvarig: Katrina Ask, Pia Haubro Andersen, Marie Rhodin, SLU
  • Lameness or laterality: when does asymmetry matter? 2017-2019. Ansvariga: Marie Rhodin, Marie Hammarberg, SLU.
  • As time goes by: movement symmetry in horses from rookie to athlete. 2017-2019. Ansvariga: Emma-Persson Sjödin, Anne Selvén Kallerud, Marie Hammarberg, SLU och NMBU.
  • Safe floors for cattle to prevent injuries. 2018. Ansvarig: Evgenij Telezhenko, SLU
  • Tygeltryck från hästens perspektiv. Ansvarig: Marie Eisersiö, Agneta Egenvall SLU 2017-2021

Samverkan

Mina forskningssamarbeten inkluderar gemensamma projekt med Utrecht Universitet i Holland, NMBU i Norge, Royal Veterinary College i Storbritannien, Zürich Universitetet i Schweiz, Lüsche hästklinik i Tyskland och KTH i Stockholm.

Dessutom samarbetar jag också regelbundet med Svenska Ridsportförbundet i frågor om underlag och ortopedisk hälsa hos hästar samt föreläser ofta för ryttargrupper t.ex. inom ATGs talangsatsningar samt Norges dressyrlandslag.

Bakgrund

Sedan 2008 har jag arbetat på SLU både som hästveterinär på Unversitetsdjursjukhuset samt med forskning. 2016 försvarade jag min avhandling som handlade om tränings- och tävlingsunderlag inom hästsport. Tillsammans med min kollega Cecilia Lönnell med flera skrev vi också en gratis e-bok om underlag. Ladda ner den via: http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/Nyheter/2014/03/Unikguideomridbaneunderlag/

Idag arbetar jag som post-doc och är anställd vid Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi där jag forskar inom flera områden kopplade till rörelsestudier av häst och ryttare. Dessutom har jag haft en deltidanställning som post-doc på Utercht Universitet i Nederländerna.

Handledning

Jag är biträdande handledare till doktoranderna Katrina Ask, SLU, Marie Eisersiö, SLU, Anne Selvén Kallerud NMBU samt licentiatstudent Marie Hammarberg, SLU.

Publikationer i urval

Originalpublikationer:

1.     A. Egenvall, L. Roepstorff, M. Rhodin, F. Serra Bragança, M. T. Engell, E. Hernlund, E. Persson-Sjödin, R. van Weeren, M. A. Weishaupt, A. Byström (2018). Biomechanical Findings in Horses Showing Asymmetrical Vertical Excursions of the Withers at Walk. PONE-D-18-11076R1

2.     Maria Terese Engell, Hernlund Elin, Egenvall Agneta, Bergh Anna, Clayton Hilary M, Roepstorff Lars (2018). Head, trunk and pelvic kinematics in the frontal plane in un-mounted horseback riders rocking a balance chair from side-to-side. Comparative Exercise Physiology.

3.      M. Rhodin, A. Byström, L. Roepstorff, E. Hernlund, P.R. Van Weeren, M.A. Weishaupt and A. Egenvall (2018). Effect of different head and neck positions on kinematics of elite dressage horses ridden at walk on treadmill.

4.     Rhodin, M., Persson-Sjodin, E., Egenvall, A., Serra Bragança, F. M., Pfau, T., Roepstorff, L., Weishaupt, M. A., Thomsen, M. H., van Weeren, P. R. & Hernlund, E. (2018). Vertical movement symmetry of the withers in horses with induced forelimb and hindlimb lameness at trot. Equine Veterinary Journal, 0, pp. 0–3, doi:10.1111/evj.12844.

5.     Rhodin, M., Byström, A., Roepstorff, L., Hernlund, E., Van Weeren, P R Weishaupt, M. A. & Egenvall, A. (2018). Effect of different head and neck positions on kinematics of elite dressage horses ridden at walk on treadmill Abstract. Comparative Exercise Physiology, 14(2), pp. 69–78, doi:10.3920/CEP180002.

6.     Persson-sjodin, E., Hernlund, E., Pfau, T., Andersen, P. H. & Rhodin, M. (2018). Influence of seating styles on head and pelvic vertical movement symmetry in horses ridden at trot. PloS one, 13(4), pp. 1–15.

7.     Hernlund, E., Egenvall, A., Hobbs, S.J., Peterson, M.L., Northrop, A.J., Bergh, A., Martin, J.H., Roepstorff, L. (2017). Comparing subjective and objective evaluation of show jumping competition and warm-up arena surfaces. Vet. J. doi:10.1016/j.tvjl.2017.09.001

8.     Serra Bragança, F.M., Rhodin, M., Wiestner, T., Hernlund, E., Pfau, T., Weeren, P.R. van and Weishaupt, M.A. (2017) Quantification of the effect of instrumentation error in objective gait assessment in the horse on hindlimb symmetry parameters. Equine Vet. J. .

9.     Tranquille C. A., Walker V. A., Hernlund E, Egenvall Aa, Roepstorff L, Peterson M. L., Murray R. C. (2015). Effect of superficial harrowing on surface properties of sand with rubber and waxed-sand with fibre riding arena surfaces: a preliminary study. . Veterinary Journal, 203 (1), pp.59-64

10.   MT. Engell, Hernlund E, Egenvall Agneta, Bergh Anna, Clayton Hilary M, Roepstorff Lars (2015). Does foot pronation in unmounted horseback riders affect pelvic movement during walking?.Comparative Exercise Physiology, 11 (4), pp.231-237.

11.   Lönnell C, Bröjer J, Nostell K, Hernlund E, Roepstorff L, Tranquille C, Murray R, Oomen A, van Weeren R P., Egenvall A (2014). Variation in training regimens in professional showjumping yards. . Equine Veterinary Journal, 46 (2), pp.233-238.

12.   Hernlund E, Egenvall A, Peterson M L., Mahaffey C. A., Roepstorff L (2013). Hoof accelerations at hoof-surface impact for stride types and functional limb types relevant to show jumping horses. Veterinary Journal, 198 (Suppl. 1), pp.E27-E32.

13.   Egenvall A, Tranquille C, Lönnell C, Bitschnau Ce, Oomen A, Hernlund E, Montavon S, Andersson Franko M, Murray R, Weishaupt M, van Weeren R. P., Roepstorff L (2013). Days-lost to training and competition in relation to workload in 263 elite show-jumping horses in four European countries. Preventive Veterinary Medicine, 112 (3-4), pp.387-400.

14.   Verwilghen Denis, Hernlund Elin, Ekman Stina, Pringle John, Johnston Christopher, van Galen Gaby (2013). A giant nonstrangulating mesenteric lipoma as a cause of recurrent colic in a horse. Equine Veterinary Education, 25 (9), pp.451-455

15.   Hernlund Elin, Egenvall Agneta, Roepstorff Lars (2010). Kinematic characteristics of hoof landing in jumping horses at elite level. Equine Veterinary Journal, 42 (suppl 38), pp.462-467.

Böcker/kapitel på svenska:

Hernlund Elin, Lönnell Cecilia, Roepstorff Lars, Lundholm Marcus, Bergström Lars, Andersson Ann-Margrethe, Carlsson Björn, Fogelberg Fredrik, Hoberg Oliver, Krügel Fia, Söderberg Markku (2014). RIDUNDERLAG -en guide. . Strömsholm: Svenska Ridsportförbundet. Epsilon:http://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/12232 

C. Lönnell, E Hernlund, Variera underlager, Kapitel i: Träna hasten för hållbarhet och prestation av C. Lönnell, Massolit förlag 2016.

Böcker på engelska: 

Hernlund Elin, Lönnell Cecilia, Roepstorff Lars, Lundholm Marcus, Bergström Lars, Andersson Ann-Margrethe, Carlsson Björn, Fogelberg Fredrik, Krügel Fia, Söderberg Markku, Hoberg Oliver, Egenvall Agneta (2014). Equestrian surfaces – a guide. . Svenska Ridsportförbundet. Epsilon:http://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/12229

Länkar

Följ gärna vår blogg om rörelseforskning på häst och ryttare:

http://blogg.slu.se/rorelseforskning/

 

 


Kontaktinformation

Forskare, Klinikveterinär, Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672142
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala