CV-sida

Anna Edvardsson Rasmussen

Anna Edvardsson Rasmussen
Doktorand vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Jobbar med projektet "Individuellt anpassad laktationslängd för hållbar och lönsam mjölkproduktion" (Indilact).

Presentation

Syftet med projektet är att utveckla verktyg som gör att man individuellt anpassar laktationens längd hos kor beroende på deras biologiska förutsättningar. Målsättningen är att förbättra kornas fruktsamhet och hälsa samtidigt som produktiviteten i mjölkkobesättningen ökar.

Undervisning

Deltagit i enstaka undervisningstillfällen i följande kurser:

  • Juverundervisning i kursen "Veterinärmedecinsk Propedeutik" (VM0125) för veterinärstudenterna åk. 4. År 2021, 2022
  • "Biology of lactation" (HV0194), support vid studentdiskussioner samt skrivit och rättat tentafrågor, År 2021, 2022
  • Skrivgruppsledare i "Självständigt arbete i husdjursvetenskap" (G2E EX0865), År 2022

Samverkan

Referensgrupp: Ann-Theres Persson, Växa Sverige, Carl Oskar Paulrud, DeLaval, Hans Stålhammar, Viking Genetics och Hans Andersson, institutionen för ekonomi, SLU

Bakgrund

Veterinär, har sedan examen 2012 arbetat som distriktsveterinär, på smådjursklinik samt senast på Livsmedelsverket som Officiell veterinär vid olika slakterier och med inspektion av olika livsmedelsanläggningar. Gått på Jälla naturbruksgymnasium och där även jobbat som avbytare med mjölkkor och grisar.

Handledning

Har varit handledare för ett masterarbete, se länk nedan.

Publikationer i urval

Edvardsson Rasmussen, A., Holtenius, K., Båge, R., Strandberg, E., Åkerlind, M., Kronqvist, C., 2023. A randomized study on the effect of extended voluntary waiting period in primiparous dairy cows on milk yield during first and second lactation. Journal of Dairy Science 106, 2510–2518. https://doi.org/10.3168/jds.2022-22773

 


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Telefon: +4618672813
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala