Hoppa till huvudinnehåll

Asken ny

På Asken arbetar administratörer som ett stöd till medarbetare som tillhör gemensamma verksamhetsstödet (vs). Vi utför uppgifter inom ramen för våra tre bastjänster personaladministration, beställningar och event. För medarbetare som organisatoriskt inte tillhör vs tillgodoses denna service av administratörer på respektive institution. Bastjänsterna innefattar kort beskrivet följande:

Publicerad: 19 mars 2024 - Sidansvarig: infra-webb@slu.se

Kontaktinformation

Du når oss alltid bäst via gruppens gemensamma e-post: asken@slu.se, telefon 018-67 18 00 eller genom att kontakta någon av oss personligen:

Uppsala:
Carina Lundh, 018-67 34 18
Susanne Erngren, 018-67 34 11
Kim Gillgren, 018-67 14 90
Lillemor Edling, 018-67 10 22

Umeå:
Caroline Åström Öberg, 090-786 82 06

Enhetschef: Maria Lindgren, mia.lindgren@slu.se, 018-67 22 82

Postadress

Uppsala:
SLU Administrativ service, Asken
Box 7020
750 07 Uppsala

Umeå:
SLU Administrativ service, Asken
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå

Loading…