Personaladministration

Senast ändrad: 19 mars 2024

Personaladministration hanteras enligt katalog-, personal- och personalregistreringsrollen. Hit räknas bl.a. uppgifter som att registrera timarvoden, granska reseräkningar och att göra löpande uppdateringar av personalärenden i Primula och Idis.

Då nya medarbetare anställs stödjer vi på uppdrag chefer med att beställa teknisk utrustning till arbetsplatsen samt se till att dörrskylt till kontoret och namnremsa till postfack finns klart vid ankomst. Vi beställer telefonabonnemang, fakturareferens och behörigheter i system som t.ex. Proceedo och Idis. På ankomstdagen ger vi den nya medarbetaren en första introduktion till arbetsplatsen och ser till att det fungerar med AD-konto, utrustning m.m. på kontoret. Vi informerar om utrymning, återvinning, bokning av tjänsteresor och visar även kopiator, kontorsskåp och posthantering i våra gemensamma utrymmen.

Varje månad tar vi fram listor med ärenden i Primula på tjänster och ledigheter som löper ut för gemensamma verksamhetsstödets medarbetare. Ärendena skickas till chefer för information och eventuell återkoppling och uppdatering i Primula. Chefer förses även löpande med semesterlistor och listan personalredovisning för genomgång och ev. åtgärd.


Kontaktinformation