Event

Senast ändrad: 19 mars 2024

Asken hjälper till att boka lokaler och förtäring inför mindre interna möten och event. Finns behov av stöd med deltagarhantering kan vi ta emot anmälningar i samband med detta.

Ett av våra större uppdrag är att stödja SLU:s akademiintendent inför de akademiska högtiderna doktorspromotion, professorsinstallation samt Nit och Redlighet i Rikets tjänst.

Akademiska högtider

Välkommen att kontakta Asken för att få stöd med tjänster enligt ovan. Bastjänsterna är anslagsfinansierade och stöd inom ramen för dessa debiteras inte. Behövs hjälp med tjänster utöver dessa kan vi, under förutsättning att resurser och kompetens inom gruppen finns tillgängligt, även stödja med andra likvärdiga uppgifter. Tjänster utöver basutbudet debiteras per timme enligt gällande timtaxa.


Kontaktinformation