Beställningar

Senast ändrad: 19 mars 2024

På uppdrag beställer Asken saker som personalen behöver i den dagliga driften som t.ex. utrustning till kontor, förtäring till möten och annat (böcker, kontorsmaterial och liknande).

På uppdrag beställer Asken saker som personalen behöver i den dagliga driften som t.ex. utrustning till kontor, förtäring till möten och annat (böcker, kontorsmaterial och liknande).

Vi har behörigheten ”resebokare” vilket innebär att vi kan boka resor till personer som ska resa för SLU:s räkning, men inte är anställda här. SLU:s medarbetare bokar själva sina egna resor via vår avtalade resebyrå Egencia, men vid mer komplicerade resor som kräver samordning mellan flera personer kan vi hjälpa till att boka för att underlätta för gruppen.

I varje kopieringsrum finns ett ”kontorsskåp” med kollegieblock, pennor, post-it, plastfickor m.m. Alla medarbetare inom vs får i dessa skåp hämta varor till sitt kontor för daglig användning. Det är dock inte tillåtet att från kontorsskåpet ta block och annat till ändamål som konferenser, utbildning m.m.


Kontaktinformation