Ta hjälp av dokumentationsenheten

Senast ändrad: 08 november 2018

Behöver du stöd, rådgivning eller har du frågor om hur du ska hantera och redovisa din verksamhetsinformation, vänd dig till oss.

Dokumentationsenheten ordnar kurser i registrering och redovisning av verksamhetsinformation och ger praktiskt stöd i informationshanteringen.

Utbildningar och kurser

Registrering

Redovisning

Handläggning

Användardagen

Forskarstöd

Utbildning i datahantering och arkivering

Datahanterings- och bevarandeplaner


Kontaktinformation

Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (AIR)