Anställning av lärare

Senast ändrad: 17 oktober 2023

Läraranställningar beskrivs i Anställningsordning för SLU och Riktlinjer för tillämpning av anställningsordningen.

Läs gärna riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU.

På svenska

In English


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU