Konferens på regeringens uppdrag

Senast ändrad: 15 augusti 2022

SLU Tankesmedjan Movium och Boverket har fått regeringens uppdrag att arrangera en konferens om gröna städer under Sveriges EU-ordförandeskap 2023.

Konferensen ska genomföras i Malmö den 14-15 juni och ta utgångspunkt i europeiska måldokument om vackra och hållbara städer. Läs mer i regeringens pressmeddelande


Kontaktinformation

Caroline Dahl, verksamhetsledare vid SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
caroline.dahl@slu.se, 072-2131530