SLU-nyhet

SLU gör älgsändning för skolor

Publicerad: 08 maj 2024
Två forskare i en studio tittar in i kameran, silhuetter av två ungdomar.

I två nyinspelade sändningar utforskar elever i lågstadiet och gymnasiet älgen tillsammans med två forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Sändningarna är del i lektionsmaterialet Älgskolan som SLU tagit fram i samband med Den stora älgvandringen.

– Alla minns vi som barn de gånger vi såg något spännande djur och ville veta mer. Det vill barn och ungdomar i dag också. Älgskolan svarar upp mot det sug efter kunskap som finns om den svenska naturen när så många tittar på Den stora älgvandringen i sina klassrum landet runt, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU.

Elevernas nyfikenhet visar vägen till bredare och djupare kunskap. Det är tanken bakom sändningarna där två skolklasser tillsammans med ledande viltforskare utforskar Sveriges största landlevande däggdjur: älgen.

Skolklasser medverkar i sändningarna

Klass 3B från Flogstaskolan och årskurs 1 från naturvetenskapliga programmet på NTI-gymnasiet i Uppsala gästade i början av maj SLU:s studio i Uppsala. Tillsammans med viltforskarna Annika Felton och Göran Ericsson utforskade de älgen ur olika perspektiv i två separata sändningar.

Sändningarna finns publicerade på SLU:s egen streamingkanal och nås lättast via sidan slu.se/algskolan. De kommer att finnas tillgängliga minst ett år framöver, och förhoppningen är att lärare ska använda dem i sin undervisning.  

– Titta gärna på programmet och hör av er till oss via webbsidan om er klass har andra frågor! säger Annika Felton, viltforskare vid SLU. 

Denna typ av direktkontakt med forskare har fler dimensioner än att bara få svar på frågor.

– Vi hoppas att eleverna ska känna att de har tillgång till SLU och den kunskap som tas fram här. Att på ett enkelt sätt kunna få reda på vad vi vet och hur vi kan veta det kan skapa både förståelse och intresse för hur forskning kan gå till, säger Susanna Bergström, kommunikatör på SLU som varit med och drivit satsningen Älgskolan. 

Fakta:

Älgskolan

På sidan slu.se/algskolan finns lektionsmaterialet med läroplansanpassade övningar från förskola till gymnasiet med koppling till SVT:s direktsändning om älgvandring.

På sidan hittar du också de inspelade sändningarna.