SLU-nyhet

Studentdesigntävlingen i Umeå är nu öppen

Publicerad: 04 april 2024
Karta över en stad och dess utkanter.

Nu är studentdesigntävlingen, som SLU Urban Futures arrangerar i samarbete med Umeå kommun, öppen. Studenter inom området landskapsarkitektur och hållbar stadsutveckling har nu möjlighet att utforma processer för att samproducera ett multifunktionella stadslandskap – och forma en unik urban miljö i det framtida Umeå.

SLU Röbäcksdalen är en stor fältforskningsstation som drivs av SLU och är belägen i utkanten av Umeå, nära villakvarter i norr och öppna jordbruksmarker i söder. Platsen är viktig både som en urban rekreationsmiljö för storstadsområdet och som en forskningsmiljö för SLU. För närvarande används marken och forskningsinfrastrukturen av flera av SLU:s fakulteter samt för extern verksamhet av andra statliga och samhälleliga intressenter kopplade till jordbruk och livsmedelsproduktion, naturvård, historiskt arv, transportinfrastruktur, urbanisering, vattenprovtagning och stadsskogsbruk.

De pågående urbaniseringsprocesserna i regionen och behovet av utökad forskning på platsen väcker frågor som:

  • Hur kan platsen bevara sin vetenskapliga integritet samtidigt som den förblir öppen och tillgänglig för allmänheten?
  • Hur kan en urban multifunktionell plats för rekreation, biologisk mångfald och forskning skapas i samförstånd?
  • Hur kan allmänhetens medvetenhet om SLU-forskningen som bedrivs på platsen öka?

Kort om tävlingen

Tävlingsperiod: Mars 2024 - augusti 2024.
Pris: 1:a pris 10 000 kronor, 2:a och 3:e pris vardera 5 000 kronor.
Vem kan delta i tävlingen: I första hand studenter från SLU:s landskapsarkitekturprogram, men studenter från andra utbildningsprogram är även de varmt välkomna att delta
Mer information: Tävlingen finns på CANVAS, där studenter kan logga in och läsa mer.

SLU Röbäcksdalen

SLU Röbäcksdalen är en fältforskningsstation och ett multifunktionellt landskap beläget vid Röbäcksslätten, den största sammanhängande jordbruksmarken i norra Sverige. Det urbana läget skapar möjligheter till samarbeten över discipliner och sektorer.