SLU-nyhet

Lönsam trädplantering kan bevara naturskog på Borneo

Publicerad: 26 mars 2024
Liten trädplanta

Genom att plantera inhemska lövträd i delvis avverkad naturskog kan Borneos värdefulla träproduktion fortsätta, utan att regnskogen behöver huggas ner. Det visar en studie där SLU-forskare beräknat lönsamheten hos träd som planterats i ett stort malaysiskt skogsrestaureringsprojekt.

Insatser för att restaurera och återställa regnskog på Borneo pågår idag i flera olika projekt. På ön har miljontals hektar naturskog försvunnit till följd av ohållbart skogsbruk, bränder och etablering av bland annat oljepalmsplantage. Ännu mer har försvunnit genom avverkningen av värdefulla virkesträd. Malaysias styrande politiker har nu sagt att man vill stoppa avskogning och utbredning av oljepalmer för att istället satsa på trädplantering på den degraderade regnskogsmark som finns kvar.

Men vilka träd som är mest lämpliga är inte givet. 2008 valdes därför 22 olika inhemska trädarter ut för ett skogsplanteringsförsök som en studie inom ett större restaureringssamarbete mellan stiftelsen Yayasan Sabah, svenska möbeljätten Ikea och Sveriges lantbruksuniversitet. De små plantorna sattes ut i en delvis avverkad och brunnen skog och fick sedan växa till sig i tio år. Därefter har forskarna utvärderat en del av arterna utifrån sina tillväxtegenskaper och utvecklat en modell för att bedöma vilka arter som lyckats växa bäst.

”Modellerna vi tagit fram används framförallt för att visa på sambandet mellan egenskaper, till exempel veddensitet och bladegenskaper, och finansiellt värde. Borneo har runt 3000 trädarter och vi kan inte undersöka alla dessa, så därför är en sådan modell mer relevant”, säger Arvid Lindh, doktorand vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU.

Oväntad fördel för långsamma träd

Med alla faktorer inräknade, som överlevnadsgrad, tillväxthastighet och virkespriser, men också trädens egenskaper som motståndskraft mot insekter, koncentration av näringsämnen och pH-värde i bladen kunde forskarna göra en något oväntad slutsats. De mest snabbväxande träden var i slutändan inte de mest lönsamma.

”Tillväxthastighet och överlevnad verkar vara kopplade till egenskaper som drar åt motsatt håll. Det finns alltså en tradeoff mellan att växa fort och att många plantor överlever”, säger Arvid Lindh. I försöket var det exempelvis några av de 22 undersökta arterna som växte väldigt fort, men hade en överlevnadsgrad på endast 15 procent. Av den art som fick allra högst lönsamhetsvärde, Shorea macrophylla, överlevde 70 procent av plantorna, samtidigt som den fortfarande växte relativt fort.

Inte lika lönsamt som oljepalm – men mer hållbart

Det ser alltså ut att vara möjligt att i en utarmad skog plantera träd med samma metoder som används vid skogsrehabilitering och sedan avverka de planterade träden med lönsamhet. Men i jämförelse med till exempel oljepalmsplantager är skogsplantering än så länge ett mindre lönsamt alternativ. Däremot finns andra tydliga vinster för exempelvis biodiversitetens räkning enligt forskarna.

”Nu har vi kommit en bit på vägen mot att förstå vilka av alla inhemska arter på Borneo man kan välja om man vill ha ett lönsamt skogsbruk som samtidigt är ett mycket bättre alternativ för miljön. Med mer forskning om metoder som kan öka arternas överlevnad och tillväxt finns det även potential för ännu högre lönsamhet”, säger Ulrik Ilstedt, forskare vid SLU:s institution för skogens ekologi och skötsel.

Och att förstå hur lönsamhet skapas i skog- och skogsmark är viktigt för att också förbättra restaureringsåtgärderna säger Francisco Aguilar, professor vid institutionen för skogsekonomi på SLU.

”Det är den väntade ekonomiska vinsten av oljepalmsplantage och vissa trädslag som driver på avskogning. Först när vi förstår både de ekonomiska och ekologiska faktorerna kan vi hitta effektiva metoder för restaurering”.

Läs den vetenskapliga artikeln här:

Functional traits to predict financial value of enrichment planting in degraded tropical forests (New Forests)

Fakta:

Ett av världens största restaureringsprojekt för regnskog

18 500 hektar regnskog håller nu på att återhämta sig på nordöstra Borneo, nära den malaysiska byn Luasong i delstaten Sabah.

Under projektet har runt 5,5 miljoner plantor planterats. Runt en femtedel av dem dör i den tuffa miljön under de första åren efter att de planterats ut. Men bland de cirka 20 procent av plantorna som överlever är de flesta stora och starka efter 20 år.

Det innebär att det kommer att finnas cirka en miljon växande planterade träd av olika storlekar i området.

Läs reportaget om projektet här: https://www.slu.se/kampanjsajter/sow-a-seed-story/