SLU-nyhet

Regeringen satsar på Korta kurser

Publicerad: 13 februari 2024

SLU är ett av nio lärosäten som ingår i en regeringssatsning i att ta fram ett utbildningsutbud av korta kurser inom områdena batteri, teknik och grön omställning. Kurserna ska vända sig till yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig eller ställa om i yrkeslivet. SLU får 2,5 miljoner kronor för detta 2024.

Satsningen sträcker sig över flera år, men medlen för år 2025 och framåt är än så länge inte fördelad. Uppsala universitet är samordnare för satsningen.

Regeringen bedömer att valda lärosäten har särskilt starka utbildningsmiljöer inom områden som bedöms viktiga för samhällets klimatomställning.

För korta kurser riktade till yrkesverksamma passar formatet öppen nätbaserad utbildning bra eftersom de är korta, avgiftsfria och inte kräver en antagningsprocess (flexibelt start- och slutdatum). Andra former är möjliga och anges i sådana fall i intresseanmälan. Kurserna kan också läggas till som delmoment i redan befintliga kurser, och i ett senare skede kan de dessutom utvecklas till att bli helt egna korta poänggivande kurser eller uppdragsutbildning.

Om du är intresserad av att göra en kurs och vill ha mer information så kan du höra av dig till Berçem Johannesson på planeringsavdelningen. Se kontaktuppgifter nedan.

Intresseanmälan med kort kursbeskrivningen behöver vara inlämnad senast den 11 mars.

Lärosäten som ingår i regeringssatsningen Korta kurser:
Uppsala universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Lunds universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Mälardalens universitet
Chalmers Tekniska Högskola

Läs mer på regeringens webb här


Kontaktinformation

Berçem Johannesson, Utredare
Planeringsavdelningen, enheten för utbildning, SLU
bercem.johannesson@slu.se, 018-67 22 50, 076-119 37 36