SLU-nyhet

Anmäl dig till doktorandkurs i vetenskapligt skrivande

Publicerad: 09 februari 2024

Sista anmälningsdag till SLU-biblioteket doktorandkurs ”Academic writing and text awareness” är den 13 mars. Kursen är helt digital och vänder sig till doktorander på hela universitetet.

Den universitetsgemensamma kursen ”Academic writing and text awareness” ska ge deltagarna hjälp att själva utveckla hållbara och framgångsrika skrivstrategier, perspektiv på vetenskapliga texter som genre och verktyg för att närma sig den egna ämnestraditionen på ett strukturerat sätt. I kursen ingår också moment om återkoppling på text, till exempel i form av peer-review.

Kursen, som pågår mellan den 2 april och 5 juni, är helt digital och vänder sig till doktorander på hela SLU. Mycket arbete sker individuellt, men i kursen ingår också föreläsningar och diskussioner via Zoom. Kursen ges på deltid för att ge deltagarna förutsättningar till reflektion och eget arbete utan tidspress.

Schema och instruktioner för eget arbete meddelas senast vid kursstart.

Kontakta biblioteket@slu.se om du har frågor.