SLU-nyhet

Livsmedelsplanering på agendan för SLU Urban Futures Ultunahubb

Publicerad: 20 september 2023
Grönsaker på en marknad.

Urban Food Planning har dykt upp som ett viktigt ämne i arbetet hos SLU Urban Futures Ultunahubb kopplat till temat Foodscapes. Som ett led i detta arbete är SLU Urban Futures engagerad i ett antal evenemang under hösten, vilka lyfter frågor kring urban livsmedelsplanering tillsammans med forskare och samhällsaktörer.

Food Planning workshop med svenska kommuner

I samverkan med svenska kommuner arrangerar SLU Future Food och SLU Urban Futures en workshop, där man vill utforska kommunernas viktigaste utmaningar gällande utveckling och implementering av strategier för livsmedelsplanering. Hur kan man praktiskt arbeta med frågor som rör livsmedelssystemen? Vilka innovativa lösningar i politik och praxis som rör livsmedelssystemet kan vi se som förebilder? Detta evenemang är enbart öppet för inbjudna, men håll ett öga på webbsidorna Food&Cities för att läsa om rapporter från evenemanget.

Uppsala MatRåd utforskar en Uppsalaterrior

SLU Urban Futures är en del av en grupp lokala mataktörer i Uppsala som kommer att diskutera hur utvecklingen av en ’Uppsalaterroir’ kan stödja och underlätta ett mer lokalt och hållbart livsmedelssystem i Uppsala. Terroir kommer från ett franskt begrepp som hänvisar till de geografiska och sociala förhållanden som påverkar vår mat. Mer information kommer att publiceras på Ultunahubbens sida.

Fakta:

SLU Urban Futures har tre regionala hubbar i Ultuna, Alnarp och Umeå. Hubbarna förankrar plattformen fysiskt vid SLU:s tre huvudcampus, och skapar möjligheter till samverkan mellan fakulteter samt med samhällsaktörer i de tre regionerna. Läs mer om SLU Urban Futures regionala hubbar.

Food & Cities är ett ett samarbete mellan SLU Future Food och SLU Urban Futures för att gemensamt utveckla forskningsfrågor i kopplingen mellan framtidens hållbara livsmedelssystem och hållbara städer.


Kontaktinformation

Andrew Gallagher, projektkoordinator för SLU Urban Futures
Hub-koordinator i Ultuna

Enheten för samverkan och utveckling
andrew.gallagher@slu.se
0730 55 80 27