SLU-nyhet

Sök projektmedel från SLU Partnerskap Alnarp

Publicerad: 28 september 2023
Gammaldags klocka

Hög tid att göra klart din projektansökan. Sista dag inlämningsdag för höstens ansökningstillfälle är den 15 oktober.

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU Alnarp, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom områdena jord, skog och trädgård. Tillsammans med forskare kan våra partners söka medel för forsknings- och utvecklingsprojekt.

Projektansökningar ska ligga i linje med partnerskapets utvecklingsområden och bidra till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv. Medel beviljas bland annat till:

  • Forskningsprojekt med inriktning jordbruk, trädgård och skog.
  • Förprojekt för att testa en idé och som sedan kan leda till större projektansökningar från andra finansiärer.
  • Tillägg till befintliga projekt som tillvaratar synergier och skapar mervärden för både forskare och partners välkomnas.
  • Projekt som omfattar industridoktorand och bidrar till flera mervärden ur ett samverkansperspektiv.

Vägledning hur du ansöker finns på sidan Mer om projektansökan

Finansiering med upp till 50000 kr för att arrangera ett seminarium, workshop eller insatser i examensarbete kan göras löpande under året. Läs mer på: Ansökningar till seminarier/workshops

Fakta:

Två ansökningstillfällen finns varje år, med sista ansökningsdag den 15 februari och 15 oktober. Inkomna ansökningar behandlas därefter i respektive ämnesgrupper som ger rådgivande utlåtanden. Beslut fattas i SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp, normalt i slutet av mars respektive i slutet av november varje år.

Personer anställda inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid fakulteten för skogsvetenskap (S) ansöker om projektmedel. Ansökningar görs i samarbete med en eller flera av SLU Partnerskap Alnarps partners.