SLU-nyhet

Ny utlysning av såddfinansiering inom nexusområdet Food-Energy-Water

Publicerad: 28 september 2023

SLU Urban Futures hubb i Ultuna utlyser såddfinansiering till medarbetare vid SLU för att initiera och utveckla forskning kopplad till nexusområdet Livsmedel-Energi-Vatten och hållbar stadsutveckling. Sista ansökningsdag är den 3 november 2023 (förlängd ansökningstid).

Såddfinansieringen kan användas för att stödja aktiviteter för att utveckla forskningsprojekt, t.ex. bygga konsortium, utveckla ett pilotprojekt, datainsamling och fältarbete. Plattformen uppmuntrar sökande att använda finansieringen för aktiviteter som kommer att stödja en forskningsansökan våren 2024 (till exempel Formas öppna utlysning).

För denna utlysning kommer max tre ansökningar att beviljas 50.000 kr vardera. Sista ansökningsdag är den 3 november 2023 (förlängd ansökningstid).

Läs mer och ansök på den engelska sidan.

Fakta:

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform med uppgift att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. 

Läs mer om SLU Urban Futures

SLU Urban Futures regionala hubbar

SLU Urban Futures har tre regionala hubbar i Ultuna, Alnarp och Umeå. Hubbarna förankrar plattformen fysiskt vid SLU:s tre huvudcampus, och skapar möjligheter till samverkan mellan fakulteter samt med samhällsaktörer i de tre regionerna.

Läs mer om de tre hubbarna


Kontaktinformation

Andrew Gallagher, projektkoordinator för SLU Urban Futures
Hub-koordinator i Ultuna

Enheten för samverkan och utveckling
andrew.gallagher@slu.se
0730 55 80 27