SLU-nyhet

Waterscape Alnarp – workshop lade grunden för doktorandtjänst

Publicerad: 22 juni 2023
Grupp människor runt en ritning på ett bord.

Under tisdagen samlades forskare från SLU och samverkande intressenter till en workshop för att sätta ljuset på vattenfrågor kopplat till utvecklingen av Alnarp.

Vattenfrågor är mycket viktiga för utvecklingen av Alnarp och därför har SLU Tankesmedjan Movium och SLU Urban Futures kommit överens om att utveckla en doktorandtjänst för att konceptualisera Campus Alnarp som ett ”Waterscapes Living Lab” i samarbete med andra intressenter.

– Med ett förändrat klimat så kommer vi troligen att se både längre torrperioder samt mer intensiva regn. Lösningar för att hantera och hushålla med vatten kommer att ta större plats i anspråk, både i den bebyggda miljön och i landskapet. Vad dessa lösningar får för funktioner och hur de ska designas är en viktig framtidsfråga, säger Harald Klein, koordinator vid SLU Tankesmedjan Movium.

I en gemensam workshop den 20 juni samlades deltagare från bland annat SLU, Akademiska hus, Lomma kommun och VA-syd för att lägga grunden till en ny doktorandtjänst. Sara Kyrö Wissler från LTV och koordinator för campusutvecklingen i Alnarp var en av de medverkande och tyckte att det var en fantastisk dag och start på fortsatt samarbete.

– Det lyftes både konkreta tankar om Alnarps framtida vattenförsörjning för bland annat bevattning och visionära tankar om havet som resurs. Tillsammans kommer vi att hitta hållbara lösningar och att vi ska se vatten ur ett mångfunktionellt perspektiv, berättar Sara.

Bakgrund

Campusutveckling är en allt viktigare fråga i dagens kunskapssamhälle. I campusmiljön kan olika aktörer inom vetenskap och samhälle mötas för att generera ny kunskap - en nödvändighet för att klara omställningen till ett mera hållbart samhälle. Dagens samskapande-processer sker ofta i så kallade ”Living Labs”, som utgör ett komplement till konventionella vetenskapliga laboratorier i stängd miljö.

SLU Urban Futures och SLU Tankesmedjan Movium är initiativtagare till att inrätta en rad doktorandtjänster som utforskar campus som ett Living Lab. En första doktorandtjänst, medfinansierad av Akademiska Hus inrättades 2022 för att undersöka hur ett landskapsperspektiv på Alnarps särskilt värdefulla utemiljö kan bidra till campusutvecklingen.