SLU-nyhet

SLU i Almedalen 2023

Publicerad: 08 maj 2023
hus i naturmiljö med damm i förgrunden

SLU:s forskningsfartyg Svea angjorde Visby i juni under årets Almedalsvecka. Välkommen ombord och lyssna på något av våra tre seminarier.

Den 28 och 29 juni fällde vi ner landgången och bjöd in till tre kunskapsspäckade seminarier som tar fasta på färska analyser om svenska hav och skogar. SLU har ett särskilt uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Det innebär att vi förser myndigheter med efterfrågad kunskap och data för att nå miljö- och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det arbetet belyste SLU under årets Almedalsvecka.

Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan

Skogen står i centrum för en het debatt. EU vill att skogsbruket sker i enlighet med europeiska miljö- och klimatmål, och anser inte att Sverige uppfyller kraven. I Sverige råder delade meningar. Var finns egentligen motsättningarna? Och hur skulle den svenska skogen påverkas om EU fick bestämma? I det här seminariet diskuteras EU:s och Sveriges olika ambitioner för skogen.

Läs mer om seminariet här

Se seminariet här

Skog och samhälle mot 2050

Vad säger representanter från Norden, svensk forskning, näringsliv, myndigheter och NGOs om skogens roll i samhällsutvecklingen, Agenda 2030 och utvecklingen mot 2050? Vilka möjligheter, utmaningar och regionala behov finns i relation till den globala utvecklingen och framtidens behov? Skogens tjänster och produkter för ett hållbart samhälle står i fokus under världskongressen Interconnecting Forests, Science and People (IUFRO) som går av stapeln i Stockholm nästa år. Inför kongressen arrangeras detta samtal.

Läs mer om seminariet här

Se seminariet här

Sveriges väg framåt för starka fiskbestånd och friska vatten – vilken roll har marint områdesskydd?

Senast 2030 ska 30 procent av världens natur vara skyddad. Idag mår dock en stor del av havsmiljön och fiskbestånden inte bra. Marint områdesskydd kan vara en effektiv åtgärd för att stärka bestånden och havens ekosystem. Under seminariet redovisar vi kunskapsläget kring effekterna av att skydda våra svenska havs- och kustområden, samt diskuterar hur Sverige ska ta sig an arbetet för att nå de naturrelaterade målen inom Agenda 2030.  

Läs mer om seminariet här

Se seminariet här