SLU-nyhet

Så har året varit för Junseleälgarna

Publicerad: 24 april 2023
Fredrik i fältmundering betraktar två älgkavlar i skog.

Långvandrare och kvarstannare, kalvningar och björnpredationer; ett forskningsår med älgar är spännande att följa. Förra året stärkte SLU sin älgforskning i området kring Junsele i Ångermanland med flera nya forskningsälgar – så här har deras år varit.

Efter att ha följt tre älgar i en pilotstudie under tre år utvidgades forskningsområdet i Junsele 2022 med flera nya älgar, bland annat för att studera hur älgar navigerar i ett landskap med inslag av kanadensisk contortatall.

Bland dessa finns tre riktig långvandrare:

1. Längsta vandraren var tjur 9946. Han vandrade från Junsele till Borgafjäll, en vandring på nära 19 mil. Han sköts under jakten i oktober.Karta som visar vandringsvägen för forskningsälg 9946.
Klicka för större bild.

2. På andra plats kommer älgko 3324, som den uppmärksamme tittaren känner igen från SVT:s kameror. Publiken gav henne namnet Rut, eftersom hon var första forskningsälgen att dyka upp i rutan.

”Rut” hade nummer 3324 på halsbandet när hon visade upp sig för kamerorna. Hennes vandring var den näst längsta av alla forskningsälgarna i området, hon vandrade långt in i Jämtland för att komma till sitt sommarområde, en vandring på 14,3 mil. Hon fick ingen kalv. För en månad sedan byttes hennes halsband som var skadat, nu bär hon nummer 9935.

Karta som visar vandringsvägen för forskningsälg 9935.
Kartan visar vandringen tur och retur mellan vinter- och sommmarområde. Den uppmätta sträckan gäller endast enkel väg. Just nu befinner sig älgen i närheten av sitt vinterområde, men har åter börjat vandra, senaste position är vid den röda pricken. Klicka på bilden för att se den större.

3. På tredje plats återfinns älgko 4971 som vandrade 11,6 mil till sitt sommar/höstområde där hon födde två kalvar.

Karta som visar vandringsvägen för forskningsälg nummer 4971.
Kartan visar vandringen tur och retur mellan vinter- och sommmarområde. Den uppmätta sträckan gäller endast enkel väg. Just nu befinner sig älgen i sitt vinterområde där den röda pricken är. Klicka på bilden för att se den större.

Men alla älgar har inte så långt mellan sina vinter- och sommarområden. Enstaka stannar i samma område året runt. Den älg som vandrat kortast förra året flyttade sig drygt 1,6 mil.

Bland de älgar som vandrade gick de flesta norrut, men några bröt mönstret och gick söderut. Medelvandringen för samtliga Junseleälgar 2022 var dryga 6 mil.

Älgmöten som lever kvar länge

Fredrik Stenbacka är forskningsingenjör på SLU i Umeå. Han utrustar älgarna med halsband i fält och följer dem sedan via databassystemet WRAM, som också är öppet för allmänheten, men med två veckors fördröjning av djuretiska skäl.

Genom att studera älgarnas rörelser i nästan realtid kan Fredrik se när det är dags för en älgko att kalva; då ändras hennes rörelsemönster från normalt födosök och hon rör sig in i mindre kluster. När detta skett besöker Fredrik platsen för att verifiera kalvningen och räkna antal kalvar kon har fött. En arbetsuppgift som kan ge upplevelser som lever kvar länge:

En sen försommarkväll i juni förra året smyger Fredrik sig på älgko 4430 för att få en glimt av henne och hennes kalv. Klockan närmar sig midnatt och halsbandet som är inställt på att sluta skicka signal klockan 23 för att spara batteri har slutat sända. Det går inte att pejla manuellt, så Fredrik smyger in på senaste positionen i närheten av Stor-Tallberget.

När han kommer fram ser han älgkon ligga och sova tungt med kalven intill sig.

– Kalven lyssnade och tittade mot sin mor, men hon bara sov som en däckad småbarnsmorsa, ler Fredrik. Såna här detaljer kan ett halsband aldrig fånga upp, och dylika upplevelser får jag vara med om…magiskt!

Bland Junseleälgarna kalvade alla älgkor utom två (älgko 3324 och 4427) förra året. Samtliga kalvningar skedde mellan den 18 och 28 maj.

– Två kor hade dubbelkalv när jag observerade dem, men fler kan ha haft det vid födseln. Någon kan ha haft en svag eller dödfödd kalv, det vet vi inte, säger Fredrik Stenbacka.

Två kalvar tagna av björn

Fredrik, och framför allt hans följeslagare hunden Bris, har också verifierat två björnpredationer på kalv. Älgko 9952 kalvade den 20 maj, predationen ägde rum den 4 juni mellan 9.30 och 12.00. Älgko 4387 kalvade den 28 maj. Predationen skedde den 6 juni mellan kl. 07.30 och 08.00

Även björnpredationer ser Fredrik på älgarnas rörelsemönster.

– Älgkon börjar springa rakt ut från platsen ibland flera kilometer. Sedan springer hon tillbaka och tittar om kalven är okej. Spåren på plats visar att vissa kor tappert försöker försvara kalven. Hon kommer besöka platsen där hon senast hade kontakt med kalven/kalvarna flera gånger för att kolla om någon överlevt, säger Fredrik Stenbacka.

 

Karta som visar en älgs rörelser under den 4 juni.

Rörelser den 4 juni 2022.
Källa: WRAM, Karta: Lantmäteriet

 

Fem älgar sköts under jakten och en älgko blev tagen av björn.

Totalt 15 älgar som fick halsband 2022 finns kvar i området, som också utökades med 9 nya älgar under mars i år.

Totalt finns nu 24 forskningsälgar som kan följas i Junseleområdet, samt två som forskarna tappat kontakten med (1286 och ”Ärrade damen” 4996).

Fakta:

De 24 älgar med aktiva halsband just nu är:

Älgar som fick halsband 2022

JE F 4427, älgko, fick halsband 12 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 6

JE F 3220, älgko, fick halsband 13 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 7

JE F 4387, älgko, fick halsband 13 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 8

JE M 4955 (4978) Jokern, älgtjur, byte av halsband (tidigare 4978) 13 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 7.
JE F 4385, älgko, fick halsband 14 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 6

JE F 4419, älgko, fick halsband 14 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 10

JE F 4428, älgko, fick halsband 14 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 6

JE F 4430, älgko, fick halsband 14 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 5

JE F 4971, älgko, fick halsband 15 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 6

JE F 4984, älgko, fick halsband 15 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 9

JE M 1933, älgtjur, fick halsband 15 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 7

JE F 4986, älgko, fick halsband 16 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 6

JE F 9951, älgko, fick halsband 16 mars 2022, uppskattad ålder vid tidpunkten: 5

 

Älgar som fick halsband 2023

JE F 4386, älgko, fick halsband 20 mars 2023, då uppskattad ålder: 8

JE F 4974, älgko, fick halsband 21 mars 2023, uppskattad ålder vid tidpunkten: 6

JE F 9958, älgko, fick halsband 20 mars 2023, då uppskattad ålder: 5

JE F 9952, älgko, fick halsband 20 mars 2023, då uppskattad ålder: 6
JE F 9935 (3224) Rut, älgko, byte av halsband (tidigare 3224) 20 mars 2023, då uppskattad ålder: 3

JE F 9936 (4968), älgko, byte av halsband (tidigare 4968) 21 mars 2023, då uppskattad ålder: 10

JE F 9954, älgko, fick halsband 21 mars 2023, då uppskattad ålder: 4

JE F 9956, älgko, fick halsband 21 mars 2023, då uppskattad ålder: 4

JE F 9957, älgko, fick halsband 21 mars 2023, då uppskattad ålder: 3

JE M 9945, älgtjur, fick halsband 21 mars 2023, då uppskattad ålder: 4

JE M 9949, älgtjur, fick halsband 21 mars 2023, då uppskattad ålder: 6

 

Vandringsavstånd

JE M 9946  187.7 km

JE F 3224  143.1 km

JE F 4971  116.5 km

JE F 3220   93.8 km

JE F 4986   72.1 km

JE F 4419   70.2 km

JE F 9952   67.9 km

JE F 4430   60.9 km

JE F 4399   56.5 km

JE M 1286   55.5 km

JE F 4427   51.1 km

JE F 4984   50.1 km

JE M 2049   35.6 km

JE F 4387   35.6 km

JE F 9951   33.6 km

JE F 4385   32.7 km

JE M 9945   32.3 km

JE F 4428   30.8 km

JE M 4955   28.5 km

JE M 1933   18.8 km

JE F 4386   16.1 km