SLU-nyhet

Bra föryngring lyfter tillväxten

Publicerad: 25 april 2023
Axelina Jonsson

En bra och aktiv föryngring ger betydligt bättre tillväxt jämfört med mer passiva metoder. Om det också är ekonomiskt lönsamt beror på hur man räknar.

I mitten av 1980-talet anlades ett antal försök över hela landet med målet att utvärdera olika kraftansträngningar för att få fram ny skog. På några områden gjordes väldigt mycket, på andra ingenting, där fick naturen ta hand om föryngringen. Och hur gick det sedan...
Axelina Jonsson, doktorand på den skogliga institutionen i Alnarp, har åkt runt över landet, besökt ytorna, mätt och räknat.
- Det har hänt mycket på några årtionden. Ofta märks skillnaderna direkt, redan innan jag tagit fram klaven för att mäta diametern på träden. I enstaka fall är alla försökytor däremot ganska likartade, berättar Axelina.


HON har inventerat 14 olika lokaler över hela landet. På varje plats finns tre avdelningar med olika åtgärder för att få fram ny skog:

 • Hög intensitet.
  Där har det gjorts en ordentlig markberedning
  och planteringmed stora barrotsplantor eller tvååriga täckrotsplantor. De har planterats samma år som avverkningen.

 • Normal intensitet.
  Man har väntat något år med planteringen, använt mindre ettåriga täckrotsplantor och oftast markberett.

 • Låg intensitet.
  Då har man inte gjort någonting, utan förlitat sig på naturlig föryngring.

Läs hela nyhetsbrevet som PDF


Kontaktinformation