SLU-nyhet

Torkan utlöser dolda hot

Publicerad: 16 mars 2023
arborister i träd

Det torra året 2018 aktiverade skadegörare som i normalfallet är harmlösa. Det flaggar för kommande problem vid ett förändrat klimat.

Hösten 2021 tog Södra kontakt med patologiforskarna i Alnarp med anledning av att ett bestånd tallar på höglandet i Kalmar län uppenbarligen
inte mådde bra. Träden, runt 50 år gamla, hade oroväckande mängder gula barr och tappade många av dem. Frågan var vilken typ av angrepp det handlade om, vad det berodde på och vad följderna kan förväntas bli på
sikt. Det i sin tur ger vägledning till hur beståndet bör skötas.
FORSKARNA närmade sig problemet från två håll. Dels gällde det att fastställa vilken typ av svampangrepp det handlar om. Dels att hitta orsaken och konsekvenserna genom att handgripligen borra sig bakåt i historien.
Inom beståndet lade man ut 18 cirkelrunda provytor och hundra träd med olika grad av angrepp. Ungefär en fjärdedel av träden verkade friska och
tre fjärdedelar hade gula barr och utglesade kronor.
Friday Nwabueze Ogana tog dubbla borrprov från varje träd och analyserade årsringarna. Han jämförde resultaten med data om klimatet och uppgifter om tillväxt från riksskogstaxeringen.
- Under 2018, som var ett extrem torrt år i området, tappade alla träden i beståndet tillväxt, vilket var förväntat. Det anmärkningsvärda är att tappet höll i sig efterföljande år. Jämförbara resultat från riksskogstaxeringen visade
att ungefär hälften av tallarna hade återhämtat tillväxten i andra jämförbara bestånd, men i det område vi undersökte hade bara en femtedel av tallarna återfått normal tillväxt.

Läs hela nyhetsbrevet som PDF


Kontaktinformation