SLU-nyhet

Högnivåmöte för nordiska universitet

Publicerad: 26 september 2022
EU flagga.foto

Under två dagar samlas rektorer och vicerektorer för de nordiska universitetsdagarna som hålls i Bryssel. På mötet kommer man diskutera visioner för europeisk forskning, innovation och utbildning.

Mötet hålls den 26-27 september och samlar över 60 rektorer och vice rektorer från de nordiska länderna. SLU representeras av rektor Maria Knutson Wedel.

– Det stora och aktiva samarbetet som finns inom EU är viktigt för SLU, inte minst inom The Euroleague for Life Sciences (ELLS) och i de diskussioner vi för om en ansökan att bli ett så kallat European University Institute (EUI). Vi på SLU behöver också fördjupa våra kunskaper om hur den nya europeiska strategin för lärosäten kan komma att påverka oss, säger Maria Knutson Wedel.

Huvudpunkterna på mötet kommer att bland annat att handla om den akademiska friheten och institutionell autonomi som är en av de nordiska universitetens gemensamma prioriteringar. Man kommer också att diskutera den europeiska strategin för universitet och vikten av beslut som baseras på vetenskap.

– SLU är ett universitet som har och tar fram mycket ny kunskap inom de områden som EU identifierat som viktiga för framtidens hållbara samhälle. Vi ser att inom EU:s klimatagenda, den gröna given, ansöker och erhåller våra forskare en stor andel av anslagen, säger Maria Knutson Wedel.

Utöver diskussionspunkterna kommer rektorerna och vice rektorerna även att träffa Margrethe Vestager, vice ordförande för EU-kommissionen, ledamöter och gruppledare från Europaparlamentet och tjänstemän med ansvar för forskning och utbildning från EU-kommissionen.