SLU-nyhet

FRAS - dubbel kraftsamling

Publicerad: 30 september 2022

Ett forskningsprojekt har både gett kunskap om skogsskötel och stärkt forskningen i södra Sverige genom ett gränsöverskridande samarbete.

Förkortningen FRAS står för Framtidens skogsskötsel i södra Sverige. Och det är precis vad det handlar om. Under fem år har sex doktorander forskat om nyckelfrågor för skogsskötsel i en ny tid. I mitten av september var det målgång genom en exkursion på Tagels gård utanför Moheda där resultaten
presenterades. Det återstår ett par disputationer innan allt är klart, men
kanske kommer en ny omgång.
Det lyckade samarbetetmellan SLU/Alnarp, Linnéuniversitetet och Skogforsk
bäddar för en fortsättning.
– Det har öppnat dörrar för fler samarbeten. Vi kompletterar och stärker varandra, säger Karin Hjelm SLU/Alnarp.
Projektet har genomförts nära den skogliga sektor, som varit med och finansierat FRAS och medverkat i en styrgrupp.
Budgeten är på 25 miljoner kronor och 14 externa partners har medverkat.

Läs mer

Läs hela nyhetsbrevet som PDF


Kontaktinformation