SLU-nyhet

Öppen utlysning om medfinansiering av två doktorandprojekt inom akvakultur

Publicerad: 12 maj 2022

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser två doktorandprojekt inom akvakultur.

Det är möjligt att söka finansiering för doktorandprojekt inom vattenbrukets alla ämnen och områden som omfattar akvatiska djur för livsmedelsproduktion. Fiskhälsa inom svenskt vattenbruk är ett angeläget och prioriterat område i denna utlysning, men även ansökningar inom andra relevanta områden är välkomna. De föreslagna doktorandprojekten ska vara samarbetsprojekt. Projekten ska även bidra till långsiktiga strategiska samarbeten och vetenskapsutbyten på ett sätt som gynnar VH-fakulteten samt forskning inom akvakultur vid SLU. 

Länk till utlysningstexten på svenska


För frågor om utlysningen kontakta

Dirk-Jan De Koning
Prodekan VH-fakulteten
Tfn: 018-67 20 39
E-post: dj.de-koning@slu.se

Ann-Sofi Bergqvist
Forskningssekreterare VH-fakulteten
Tfn: 018-67 23 40
E-post: ann-sofi.bergqvist@slu.se

 

 


Kontaktinformation