SLU-nyhet

Är du vår nästa seniora miljöanalysspecialist?

Publicerad: 28 april 2022

Nu öppnar den tredje utlysningen till kompetensnivån senior miljöanalysspecialist.

Senior miljöanalysspecialist är en kompetensnivå på SLU som är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete inom fortlöpande miljöanalys.

Kompetensnivån innebär att skickliga medarbetare, med gedigna kunskaper inom miljöanalysområdet i kombination med förmåga att självständigt driva och leda utvecklingen av miljöanalys grundat i ett vetenskapligt angreppssätt, ges möjlighet till en karriärutveckling och synliggörs.

Börja redan nu

Observera att förslag från prefekt på sakkunniga (en man och en kvinna med förvaltningsperspektiv och en man och en kvinna med vetenskapligt perspektiv) ska lämnas in vid ansökningstillfället. Ta därför kontakt med prefekten tidigt eftersom det kan ta tid att hitta personer som är villiga att åta sig sakkunniguppdrag.