SLU-nyhet

Är du av rätta virket?

Publicerad: 19 april 2022

Skogar hotas av klimatförändringen och vi måste hitta alternativ till våra barrskogar. Vi erbjuder nu dig en fantastisk möjlighet att gå med i ett helt nytt kompetenscenter inom snabbväxande lövträd för hållbara skogar, material och energi.

"Trees For Me"-centret är en internationellt ledande, tvärvetenskaplig, vetenskapsbaserad plattform som samarbetar med intressenter från hela den skogsbaserade värdekedjan och syftar till att bygga spetskompetens och kunskap inom svensk skogs- trä- och energisektor.

Doktorandtjänster utlyses

Vi tar nu emot ansökningar till 13 doktorandtjänster inom flera multidisciplinära projekt:

Sök gärna mer än en doktorandtjänst!

Trees For Me finansieras av Energimyndigheten, universiteten, Skogforsk, offentliga och privata intressenter.