SLU-nyhet

Miljoner från Formas till HMH!

Publicerad: 01 december 2022
Foto: Två svart-vita kor ligger i en hage

Vid möte den 21 november 2022 så beslutade det statliga forskningsrådet Formas om vilka forskningsprojekt som skulle beviljas pengar. För husdjurens miljö och hälsa (HMH) så resulterade det i bidrag till fem stycken projekt, vilka tillsammans tilldelades ca 20 miljoner kronor.

Det projekt som beviljades mest pengar var "Smaksensation både till vardag och fest – användning av biprodukter för att producera välsmakande klimatsmarta och hälsosamma köttprodukter från mule till svans". Övriga finansiärer i det projektet är Västra Götalandsregionen, Agroväst och SLU. Arbetet leds av SLU i samarbete med Högskolan i Kristianstad, Skövde slakteri, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Exceptionell råvara, Södertälje kommun, Sötåsen och Svenska Foder. 

Projekt kommer att genomföras på institutionens forskningsanläggning "SLU Götala nöt- och lammköttsforskning". Projektidén är att utnyttja biprodukter i alla led i produktionskedjan av nötkött, från jord till bord. Utrangerade mjölkkor kommer att slutuppfödas på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning på foderstater som baseras på vallfoder och olika biprodukter, till exempel presskaka från bioraffinaderi. Hur slutuppfödningen förbättrar köttets kvalitet och lantbrukarens lönsamhet kommer att undersökas. Stort fokus kommer att läggas på att förädla inälvor såsom lever, njure och hjärta till smakliga och nyttiga maträtter i offentliga kök, till exempel till skolbarn.

Projekten som beviljades medel är: 

  • ”Smaksensation både till vardag och fest - Användning av biprodukter för att producera välsmakande, klimatsmarta och hälsosamma köttprodukter från mule till svans"
  • ”Bättre djurvälfärd och hållbar utveckling som hörnstenar i svensk broilerindustri”
  • ”ActPig - förbättrar grisproduktionen, nu!”
  • ”Dynamic Sow? Förbättrad djurvälfärd och produktion i system med dynamiska sugg-grupper och elektronisk utfodring genom automatisk övervakning och förbättrade strategier för introduktion av suggor”
  • ”PigNovations - Förbättrad utformning av nya, innovativa stallsystem för uppfödning av slaktgrisar i storgrupp”