SLU-nyhet

Annual Funding Day informerar och inspirerar – nu på SLU Play

Publicerad: 22 november 2022
Erika Godoy, Alexandre Dubois, Camilla Sjörs, Ninad Bondre, Gergana Hamberg och Johan Beck-Friis. Foto: Anna Lehrman

På eftermiddagen den 17 november genomfördes SLU:s första Annual Funding Day, arrangerad av Grants Office, Fundraising och SLU Holding. Nu kan alla SLU-anställda se evenemanget på SLU Play.

Dagen inleddes med en inblick i vilket stöd SLU-forskare kan få från Grants Office, Fundraising och SLU Holding. Därefter följde ett panelsamtal där representanter från Formas, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Marie-Claire Cronstedts Stiftelse, Vetenskapsrådet (VR) och Vinnova deltog. Ett brett spektrum av ämnen togs upp, exempelvis vilka möjligheter som finns för forskare tidigt i karriären, processen i utvärderingen av ansökningar, och vad man bör och inte bör göra när man skriver en ansökan.

Efter paneldiskussionen fick publiken inspiration och vägledning från Derek Lundberg, som lyckades få tre stora och prestigefyllda anslag förra året. Slutligen bjöd Katarina Chowra publiken på motivation via sina perspektiv på nyttiggörande, och gav en tjuvtitt på hennes förstudie om hur samhällsnyttan av forskning som bedrivs i Sverige kan ökas.

Inspelningen kan nu ses på SLU Play (kräver inloggning)

Program (med starttider)

Moderator: Anna Lehrman, Fundraiser på ledningskansliet

00:04:00 Welcome Prorektor Pär Forslund

00:09:15 From funding to impact – Grants Office, Fundraising och SLU Holding Ninad Bondre, forskningskoordinator på Grants Office, Åsa Formo, fundraiser på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt ledningskansliet, och Henrik Landgren, senior innovations- och affärsrådgivare på SLU Holding.

00:22:20 Navigating the funding landscape Ninad Bondre i samtal med Alexandre Dubois, Formas; Gergana Hamberg, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF); Johan Beck-Friis, Marie-Claire Cronstedts stiftelse; Erika Godoy, Vetenskapsrådet; och Camilla Sjörs, Vinnova.

02:01:45 From research idea to grant success Derek Lundberg, Wallenberg Academy Fellow på institutionen för växtbiologi, SLU. Tidigare på Max Planck Institute for Developmental Biology.

02:32:10 Putting research into use – what is impact and how is the societal value secured? Katarina Chowra, hållbarhets- och innivationsrådgivare, extern rådgivare för Vinnova.

02:59:20 Medskick "the take-home messages"


Kontaktinformation

Anna Lehrman, fundraiser, PhD
Ledningskansliet
anna.lehrman@slu.se, 018 67 22 32, 070 930 63 90