SLU-nyhet

Bidra till utformningen av EJP SOIL-kurs med fokus på markinformation och datainfrastruktur

Publicerad: 07 oktober 2022
bar mark i solljus

I januari 2023 kommer EU-programmet EJP SOIL att bjuda in forskare att delta i en kurs med fokus på markinformation och infrastruktur för markdata. Nu efterfrågar EJP SOIL feedback på kursens innehåll. Var med och påverka utformningen genom att fylla i enkäten nedan!

Fakta:

EJP SOIL, European joint Programme Soil, är ett EU-forskningsprogram för ett hållbart och klimatsmart jordbruk. Programmet inkluderar 24 länder över hela Europa. Läs mer om programmet på EJP SOIL:s hemsida.


Kontaktinformation