SLU-nyhet

Lokalbokningar och andra fysiska sammankomster

Publicerad: 20 augusti 2021

Vissa lättnader vad gäller maxantal i lokaler och regler kring allmänna sammankomster har skett under sommaren.

SLU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och under sommaren har vissa lättnader skett vad gäller maxantal i lokaler, regler kring allmänna sammankomster osv. För att förtydliga hur rekommendationerna påverkar vår verksamhet, har vi tittat på några vägledande exempel:

Disputationer

SLU har under pandemin hanterat disputationer motsvarande allmän sammankomst, där det just nu finns en gräns på max 50 personer i samma lokal. Vi har en gräns på max 50 procents beläggning i våra lokaler och den gränsen påverkar också hur många personer som tillåts i vald lokal. För att vara 50 personer behöver alltså en lokal som vanligtvis rymmer 100 personer väljas.
För eventuell efterföljande middag bokad i SLU:s lokaler gäller det att tänka på detta:

  • Hyr man en sal och har catering med sittande platser så är maxantalet 50 personer. Detta eftersom det är en privat fest.
  • Anlitar man SLU:s restaurang så gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Då är det 8 personer per bord och antalet begränsas av restaurangens storlek.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-gallande-restauranger-och-krogar/

Idrottsanläggningar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/
Syltanhallen i Ultuna, som hanteras av en förening, har varit stängd för bokningar under våren. Här tittar man just nu på vilka åtgärder som krävs för att kunna öppna upp på ett smittsäkert sätt igen.

Konferenser i SLU:s lokaler

Konferenser på plats i våra lokaler är olämpligt så länge vi har uppdrag att arbeta hemifrån i största möjliga mån, dvs till 15 september. Därefter beror det på vilka eventuella nya restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar om.
Ett tydligt besked om när vi kan komma igång med externa konferenser igen, är därför svårt att säga i dagsläget.

Undervisning på campus

I ”anvisningar för undervisning och examination” framgår det hur prioriteringsordningen för lokalbokningen ser ut. Målet är att alla programstudenter ska ha tillgång till minst en dag per vecka med campusförlagd undervisning.