SLU-nyhet

Forskare i flera projekt på SLU får finansiering i årets kommunikationsutlysning från Formas

Publicerad: 23 juni 2021
Illustration av KliMat-spelet.

Av totalt 12 projekt som beviljats medel från Formas finns forskare från SLU i tre av dem. Det handlar om kött, klimat och hav.

De tre projekten är:

Framtiden för kött – storytelling och dialoger för bättre beslut

Syftet är att bryta polariseringen kring kött och animalieproduktion genom att kommunicera fakta, ta in olika perspektiv i modererade dialoger och diskutera möjligheterna för fyra kontrasterande framtidsscenarier: 1) En växtbaserad framtid; 2) Mindre men bättre kött; 3) Alternativt kött och 4) Intensiv animalieproduktion.

Målgrupper för initiativet är beslutsfattare som har inflytande över framtidens livsmedelssystem. Det är politiker, tjänstemän vid myndigheter, olika typer av beslutsfattare inom livsmedelshandel och industri men även kockar och intresserade konsumenter. De ska få vetenskapligt förankrad information, men även en förståelse för varför tolkningar av fakta kan skilja sig åt.

Projektets drivs av SLU Future Food och ska genomföras tillsammans med Oxford University och Wageningen University & Research inom samarbetet Table. I det samarbetet ska "Table" driva och utveckla diskussioner om hur livsmedelssystemet kan bli hållbart, robust, rättvist och på alla sätt "bra".

Kontaktperson
Annsofie Wahlström, +46 76-835 48 13

2030 KliMat-spelet

Forskare vid institutionerna för människa och samhälle och husdjurens miljö och hälsa vid SLU har tillsammans med Interaction Lab vid Högskolan i Skövde, SLU Holding och RISE fått medel för att utveckla en prototyp till ett färdigt spel om mat och miljö för lärare och elever på gymnasiet och högstadiet. För att säkerställa pedagogisk kvalitet, relevans för lärare och spridning till skolor ingår även NTA - skolutveckling inom naturvetenskap, teknik och matematik  och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik – Bioresurs, i projektgruppen. Spelet utgår från FN:s Agenda 2030-mål och vill visa på komplexiteten i frågor kring mat, klimat, biologisk mångfald och växtnäringshushållning . Spelaren driver lantbruk och ska försörja Sverige med livsmedel samtidigt som miljömålen ska uppnås. Olika val i produktionen och hos konsumenterna får effekter på maten som produceras, självförsörjningsgrad, matimport, klimatpåverkan, växtnäringshushållning, biologisk mångfald.  

Kontaktperson
Christina Lundström, se nedan

Vårt varmare hav

Forskare från SLU finns med i det projekt som stiftelsen Skansen fått pengar till. Då handlar det projektet ’Vårt Varmare Hav’. En klimatportal för gymnasielärare och – elever som ska ge kunskap och verktyg för framtidens Östersjömedborgare.