SLU-nyhet

Flugor kan manipuleras för att skydda växter

Publicerad: 18 mars 2021

Lyssna på Paul Becher, forskare på Institutionen för växtskyddsbiologi, berätta om sin spännande forskning kring möjligheten att använda blomflugor för att bekämpa skadeinsekter på ekonomiskt viktiga grödor.

SLU - Inlägg | Facebook


Kontaktinformation