SLU-nyhet

Nya produkter och aktiva substanser i MACRO-DB

Publicerad: 20 december 2021
Ett fönster i ett datorprogram, med ett foto på en traktor och en spruta och texten ”Välkommen till MACRO-DB 4.2”.

Nu har MACRO-DB Steg 1 uppdaterats med nya produkter och en ny ämnesdatabas finns att ladda ner till MACRO-DB Steg 2.

Det har godkänts några nya aktiva substanser och ett flertal nya produkter har kommit ut på marknaden. En uppdaterad ämnesdatabas 2021-12-20  finns därför för nedladdning. Ingen av de befintliga substanserna har fått ändrade egenskaper så simuleringar med ämnesdatabas 2021-02-11, 2020-01-31, 2019-03-27, 2018-04-11 och 2017-11-14 är fortfarande giltiga. 

Ladda ner ämnesdatabasen här.

Nya produkter finns också inlagda i Steg 1.

Nya MACRO-DB v5.0 lanseras hösten 2022

Under 2018 inleddes ett flerårigt projekt med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten med målet att utveckla en ny version av MACRO-DB som är lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra och därmed mindre kostsam för användarna. Simuleringsmodellen MACRO som ligger till grund för verktyget i MACRO-DB kommer att ersättas av en s.k. meta-modell baserad på ungefär en halv miljon förkörda simuleringar, vilket gör att användaren själv inte behöver ladda ner programmet och köra simuleringarna. Nya MACRO-DB v5.0 kommer att bestå av en enkel, snabb webb-applikation på motsvarande sätt som för Steg 1. Det är i princip samma indata som krävs i nya som gamla versionen av MACRO-DB Steg 2 och nuvarande MACRO-DB Steg 1 kommer finnas kvar för en första enklare bedömning.

En grupp med test-piloter har provat en första version av det nya verktyget och gett oss värdefulla kommentarer. Den färdiga versionen kommer att lanseras hösten 2022 (så att det inte blir mitt i säsongen).

Aktuellt om MACRO-DB


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05