SLU-nyhet

Hur kan medborgarforskning integreras i SLU:s utbildningar?

Publicerad: 23 november 2021

Välkommen till en intern workshop den 9 december med exempel och diskussion kring möjligheterna att integrera medborgarforskning i SLU:s utbildningar. 

Workshopen är digital och riktar sig till lärare, forskare och miljöanalytiker vid SLU. 

Syftet med workshopen är att:

  • sprida kunskap om medborgarforskning och dess möjligheter att integreras i utbildning,
  • ge exempel och praktiska råd kring att integrera medborgarforskning i utbildning,
  • stärka nätverket och samverkan mellan SLU:s lärare, forskare och miljöanalytiker, för att stimulera och främja att medborgarvetenskapliga projekt kan göras mer tillgängliga för lärare och studenter.

Sista anmälan den 8 december. Varmt välkommen!

Svara på vår enkät

Vi har tagit fram en enkät som undersöker intresset för och användandet av medborgarforskning vid SLU. Enkäten får du väldigt gärna ta dig tid att svara på oavsett om du tänker medverka i workshopen eller inte. Den tar 2-3 minuter att svara på. 

Länk till enkäten

Öga i vegetation. Foto.
Bild: Anders Tedeholm, Azote.