SLU-nyhet

Forskare på SLU hedersomnämnd

Publicerad: 25 november 2021
Häst på bete

Varje år delar Stiftelsen Hästforskning ut pris till årets hedersomnämnande och årets forskningsprojekt.

Priserna uppmärksammades vid Hippocampusdagen på SLU den 5 november där årets hedersomnämnande gick till projektet ”Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter” som genomförts under ledning av Eva Tydén, SLU.

”Vi är otroligt tacksamma och stolta över att få det här hedersomnämnandet från stiftelsen hästforskning. I likhet med bakterier har hästens parasiter också utvecklat resistens mot läkemedel. Det därför viktigt att hitta hållbara lösningar för parasitkontroll som inte påverkar hästars hälsa negativt. Det känns väldigt ärofyllt när resultaten av forskningen uppmärksammas säger Eva Tydén, SLU.

Den stora blodmasken, Strongylus vulgaris, anses vara hästens farligaste parasit och det är avgörande att hitta hållbara lösningar för parasitkontroll och för att förebygga resistens. Vi behöver samarbete mellan professioner och i det här projektet samarbetar klinik veterinärer, forskare och diagnostik. Projektet är ett samarbete mellan Eva Tydén från Sveriges Lantbruksuniversitet och Heidi Enemark från Veterinærinstituttet i Norge.

De som medverkat och samarbetat i det här projektet är förutom Eva Tydén forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap även Eva Osterman-Lind, laboratoriechef på parasitologen på SVA, Ylva Hedberg-Alm, klinik veterinär vid SLU Universitetsdjursjukhus och och Miia Riihimäki från institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU.

 

Kontakt

Eva Tydén, forskare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Tfn. + 46 18-671208
Email: eva.tyden@slu.se


Kontaktinformation

Eva Tyden
Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för parasitologi                                                        

Telefon: 018-671208
E-post: eva.tyden@slu.se