SLU-nyhet

Miljöanalysprogram Fjäll/Arktis, Sjöar och vattendrag och Kust och hav utlyser utvecklingsmedel

Publicerad: 18 januari 2021

Program Fjäll/Arktis, Sjöar och vattendrag och Kust och hav utlyser medel till projekt under 2021. Sista ansökningsdag är den 12 februari 2021.

För information om respektive utlysning, se rubrikerna nedan.

Utlysning program Fjäll/Arktis

SLU:s miljöanalysprogram Fjäll/Arktis utlyser 500 000 kr i projektmedel för 2021. Sista ansökningsdag är den 12 februari 2021.

Projekt som kommer att prioriteras ska:

 • uppfylla uppsatta mål för programmet Fjäll/Arktis
 • utveckla nya eller existerande metoder inom miljöanalys relaterat till hot och/eller förändringar i fjäll/Arktis, både nationellt och internationellt
 • öka samverkan, inom SLU och/eller med externa partners,
 • bidra till att förbättra miljöanalys och till beslutsunderlag för avnämare.

Projektmedlen utlyses som ett engångsanslag om max 250 000 kr, delar av medlen kan dock få disponeras under år 2022, om särskilda skäl finns. Ansökningarna, särskilt deras intresse för avnämare, kommer att diskuteras med programmets externa referensgrupp, varefter programmets koordinator och biträdande koordinator bereder förslag till beslut till fakulteten. Sökande (projektledaren) ska vara anställd vid SLU.

Ansökansförfarande och beslut

Kortfattad ansökan görs här i det digitala formuläret på SLU:s arbetsplats (logga in med ad\användarnamn och lösenord), samt skickas som pdf (skriv ut din ansökan direkt från formulärets webbläsare och spara sedan som pdf) till SLU:s registrator: Registrator@slu.se. Märk ansökan: SLU-ID 2020.4.3-4777

Formuläret bör öppnas i webbläsaren Internet Explorer, för att få full funktionalitet. Vid eventuella tekniska problem med formuläret kontaktas Mikaela Asplund: Mikaela.Asplund@slu.se.

För mer information kontakta programkoordinator Willem Goedkoop (Willem.Goedkoop@slu.se, tel. 0761402090) eller biträdande koordinator Mora Aronsson (Mora.Aronsson@slu.se, tel. 0706682682).

Redovisning av projekt

Redovisning sker:

 • i det digitala formuläret på SLU-miljöanalys arbetsplats med en preliminär rapportering i november 2021, samt en slutrapportering i januari 2022,
 • som skriftlig rapport till programmets koordinator, senast 31 januari 2022, samt 
 • som presentation av resultat till programmets externa referensgrupp.
 • Projektledaren ska vidare förse programkoordinatorn med underlag till projektets uppföljning, t.ex. inför fakultetsnämnden.
 • Vetenskaplig publicering av resultaten uppmuntras, men bör ske utanför projektanslaget. Vid sen eller utebliven leverans kan fakulteten återta medel.

Mer information om miljöanalysprogrammet Fjäll/Arktis.

Utlysning Sjöar- och vattendrag

SLU:s miljöanalysprogram Sjöar och vattendrag utlyser medel för utvecklingsprojekt för 2021. Sista ansökningsdag är den 12 februari 2021.

Projekt som kommer att prioriteras har följande syften:

 • utveckla nya eller existerande metoder inom miljöanalys,
 • utveckla datatillämpningar och/eller öka datakvalitet, inklusive databaser,
 • öka samverkan, inom SLU och/eller med externa partners,
 • bidra till beslutsunderlag för avnämare.

Projektmedlen omfattar 500 000 kr och utlyses som ett engångsanslag under 2021, motsvarande medel till 2-3 projekt. Delar av medlen kan dock få disponeras under 2022, om särskilda skäl finns.

Ansökningarna kommer att presenteras för och diskuteras med programmets externa referensgrupp, varefter programmets koordinator lägger fram ett förslag för beslut till fakultetsnämnden. Beslut beräknas kunna delges under april/maj 2021. Utbetalning av medel sker i och med beslut om beviljande.

Sökande ska vara anställda vid SLU. Ansökan görs kortfattad i det digitala formuläret Projektplan Miljöanalys (logga in med ad\användarnamn och lösenord), samt skickas som pdf (skriv ut din ansökan direkt från formulärets webbläsare och spara sedan som pdf) till SLU:s registrator: Registrator@slu.se. Märk ansökan: SLU-ID 2020.4.3-4777

Formuläret bör öppnas i webbläsaren Internet Explorer, för att få full funktionalitet. Vid eventuella tekniska problem med formuläret kontaktas Mikaela Asplund: Mikaela.Asplund@slu.se.

Redovisning av beviljade projekt sker:

 • i det digitala formuläret på FoMA:s webbplats med preliminär rapportering i november 2021, slutrapportering i januari 2022,
 • som skriftlig rapport till programmets koordinator, senast 31 januari 2022, samt
 • som presentation av resultat till programmets externa referensgrupp vid programmets workshoptillfälle under våren 2022.

Projektledaren ska också ge programkoordinatorn underlag till projektets uppföljning, t.ex. inför fakultetsnämnden. Vetenskaplig publicering av resultaten uppmuntras, men bör ske utanför projektanslaget. Vid sen eller utebliven leverans kan fakulteten återta medel.

Kontakta programkoordinator Stina Drakare (stina.drakare@slu.se, 018-673102) eller biträdande koordinator Erik Petersson (erik.h.petersson@slu.se, 010-4784239) vid eventuella frågor om utlysningen.

Läs mer om program Sjöar och vattendrag.

Utlysning Kust och hav

SLU:s Miljöanalysprogram Kust och Hav utlyser medel för utvecklingsprojekt med ett sista ansökningsdatum den 12 februari. Genom utlysningen vill miljöanalysprogram Kust och Hav uppmuntra till nya initiativ, metoder och tillämpningar av relevans för programmets verksamhetsområde.

De projekt som beviljas får gärna

 • Leda till effektivare datahantering eller förbättrade beslutsunderlag för avnämare
 • Innebära utveckling av nya metoder eller arbetssätt
 • Gynna eller omfatta samarbete mellan olika miljöanalysprogram inom SLU.

Projekt kommer att prioriteras som:

 • Förväntas förbättra möjligheter att uppnå nationella miljömål
 • Fyller behov som inte kan stödas av andra typer av medel, som till exempel forskningssatsningar eller uppdrag.

Utlysningen gäller projekt som initieras under 2021. Totalt omfattas 500 000 kr som förväntas fördelas på 2-3 projekt. Delar av medlen kan disponeras under 2022, om särskilda skäl anges. Sista ansökningsdag är den 12 februari 2021. Varje projekt kan söka max 250 000. Projektförslag som till innehållet är en fortsättning på tidigare beviljade utvecklingsmedel beaktas om de tidigare medlen avrapporterats och godkänts.

Behandling av projektförslag: Ansökningarna kommer att presenteras för och diskuteras med programmets externa referensgrupp och institutionsrådet vid Akvatiska resurser, varefter programmets koordinator och prefekten lägger fram ett förslag till beslut till fakultetsnämnden. Utbetalning av medel sker i och med beslut om beviljande.

Redovisning av beviljade projekt sker genom preliminär rapportering till programmets koordinator, och presentation till programmets externa referensgrupp, samt slutrapportering i form av skriftlig rapport till programmets koordinator, för lagring på miljöanalysprogrammets webbplats. Projektledaren ska ge programkoordinatorn underlag till projektets uppföljning, t.ex. inför fakultetsnämnden enligt efterfrågan. Vetenskaplig publicering av resultaten uppmuntras, men bör inte vara det primära målet med ansökan. Vid sen eller utebliven leverans kan fakulteten återta medel.

Inlämning av ansökan: Ansökan lämnas in i digitalt formulär på denna länk. Skicka även in ansökan som pdf (skriv ut din ansökan direkt från formulärets webbläsare och spara sedan som pdf) till SLU:s registrator på adressen Registrator@slu.se med cc: lena.bergstrom@slu.se. Märk ansökan: SLU-ID 2020.4.3-4777.

Texten i ansökan ska formuleras klart och kortfattat. Undvik, eller förklara, komplicerade ord. Formuläret bör öppnas i webbläsaren Internet Explorer (men fungerar även i Chrome och Safari), för att få full funktionalitet. Vid eventuella tekniska problem med formuläret kontaktas Mikaela.Asplund@slu.se.

För mer information: Kontakta programkoordinator Lena Bergström (lena.bergstrom@slu.se) eller biträdande koordinator Christina Halling (cristina.halling@slu.se) vid frågor om utlysningen.

Mer information om miljöanalysprogrammet Kust och hav.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se