SLU-nyhet

Se hur SLU:s publikationer bidrar till Agenda 2030

Publicerad: 02 juni 2020
 Kopplingar mellan SLU:s publikationer och de globala målen. Illustration..

Nu kan du se vilka publikationer SLU bidrar med kopplat till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Du kan också få en överblick om tillgänglighet, synlighet och genomslag för SLU-publikationer per globalt mål, liksom en bild av de samarbeten som publikationerna bygger på. Tjänsten är under utveckling och du kan bidra till att förbättra träffsäkerheten.

Hittills har sökningar och analyser gjorts för sju av de globala målen och fler kommer att läggas till efter hand. Tjänsten tydliggör vilken profil SLU har i förhållande till de globala målen, det vill säga omfattningen av SLU:s publicering i relation till de olika målen, och vilket genomslag publikationerna har.

- Det är spännande och inspirerande att djupdyka i analyserna – jag blir stolt över att se den stora bredden i och genomslaget av den kunskap som genereras vid SLU, säger Ylva Hillbur, vicerektor med ansvar för internationella relationer och Agenda 2030-frågor på SLU.

Visar genomslag utanför vetenskapssamhället och samarbeten

För varje mål visas hur stor andel av publikationerna som är öppet tillgängliga och vilket genomslag de har utanför vetenskapssamhället. Genomslaget redovisas genom så kallad altmetrisk information, vilken bygger på omnämnandet av publikationer i Wikipedia, bloggar, sociala medier, patentdatabaser, policydokument, m.m.

Inom varje mål ges en grafisk bild av vilka lärosäten eller andra organisationer som SLU sampublicerar sig med. Det kan bland annat ge underlag för diskussioner om strategiska partnerskap på olika nivåer inom SLU.

Stor publicering om ekosystem och biologisk mångfald

Flest publikationer finns i nuläget kopplat till det globala målet om ekosystem och biologisk mångfald (mål 15). Här listas 1450 SLU-publikationer, av vilka drygt 48 procent är öppet tillgängliga. Analysen visar att år 2018 är toppåret hittills i antalet omnämnanden utanför vetenskapssamhället och att Wageningen University & Research är det lärosäte som SLU oftast sampublicerar med, inom detta mål.

- SLU har en stor publicering inom mål 15 jämfört med de flesta andra universitet som gjort motsvarande analyser och även i globala analyser, berättar Agneta Lindsten på SLU-biblioteket, som tillsammans med sina medarbetare utvecklat tjänsten och som ansvarar för analyserna.

Saknas publikationer i listan? Hör av dig!

På grund av de globala målens natur är det inte möjligt att definiera sökstrategier för publikationer som täcker dem helt. Här hoppas SLU-biblioteket på att forskare hör av sig med återkoppling för att analyserna ska bli mer träffsäkra.

- Om du saknar relevanta publikationer i listan för något mål, så hör gärna av dig. Meningen är att ge en så fullständig bild som möjligt. Kommentarer, frågor och övrig återkoppling är mycket välkomna, säger Agneta Lindsten.

Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se