SLU-nyhet

Svåraste älgolyckorna sker under sommaren

Publicerad: 01 maj 2020
Älg vid bilväg. Foto.

Under hösten och vintern sker flest trafikolyckor med älg – men det är under sommaren som risken är störst för dig att skadas vid en älgolycka. Varför vet inte forskarna säkert, men troligtvis är hastigheten den avgörande faktorn.

Wiebke Neuman, forskare vid SLU, har tillsammans med kollegor studerat älgolyckor i Finland, Sverige och Norge och funnit att risken att bli skadad vid en älgolycka är högre under sommaren jämfört med andra årstider i både Finland och Sverige.

– Gissningen är att vi kör snabbare under sommaren än under de mörkare årstiderna. Högre hastighet är direkt kopplat till en större skaderisk, säger Wiebke Neumann, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Trots att många älgar passerar vägarna nu under våren under sin vandring är antalet älgolyckor som sker under våren och sommaren inte så högt. Det beror på att älgens aktivitet styrs av tiden för skymning och gryning, då den är mest aktiv.

– Från april och framåt är älgarna alltså framför allt aktiva när vi sover gott i våra sängar, säger Wiebke Neumann.

Forskarna studerar älgarnas rörelser

För att kunna komma fram till detta har forskarna studerat ett stort antal GPS-märkta älgar i Norrbottens (2008–2010), Västerbottens (2005– 2006), Södermanlands och Kronoberg län (2009–2010) och jämfört älgarnas rörelsehastighet med antal trafikolyckor under samma tidsperiod.

När både älg och människa är aktiva samtidigt under gryning och skymning ökar risken. Störst sannolikhet för en viltolycka med älg är därför under höst och vinter då skymningstiden i högre grad infaller med tiden när vi människor åker till och från till våra jobb.

Men för att minska de olyckor med svårast personskador måste det mänskliga beteendet ändras, till exempel visar tidigare forskning att bilens hastighet är en av de viktigaste faktorerna för olycksrisken.

– Vanliga varningsskyltar är i regel utan effekt på trafiksäkerheten, det behövs snarare flexibla och aktuella varningar som är begränsade i tid och rum. Här kan utvecklingen i form av till exempelvis mobilappar vara en väg att gå, säger Wiebke Neumann.

Allt du vill veta om älg

På denna sida hittar du nyheter, kuriosa, filmer och annat med den gemensamma nämnaren älg! Du kan också ställa din egen fråga till älgforskarna.

Älg i skog. Foto.