SLU-nyhet

Nytt poddavsnitt: Etik, djuravel och teknik

Publicerad: 08 maj 2020
Kor

Vad är rätt eller gott att göra när det kommer till djuravel? Vilka avelsmål är moraliskt försvarbara, och vilka tekniker är okej att använda för att nå målen? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our food där vi pratar om etik och moral kring djuravel i allmänhet men också om genmodifierade och genomredigerade djur.

Helena Röcklinsberg är lektor i djuretik vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU, och vår gäst i det här poddavsnittet. Hon studerar etiken i frågor som rör relationen mellan människor och djur, bland annat inom husdjursaveln.

Vad är gott i sig att göra? Hur värderar vi växter och djur i förhållande till oss själva och har vi rätt att förändra dem? Det är frågor som dyker upp när etik och moral ska tillämpas på växtförädling och djuravel. Genom att reflektera kring dessa och andra frågor kan den som ägnar sig åt förädling eller avel landa i en mer välargumenterad och motiverad verksamhet.

Även om det är svårt att hitta något nytt under solen inom filosofin i stort, när det gäller djuravel, så finns det ändå några särskilda etiska aspekter att ta hänsyn till när det handlar om genetiskt modifierade och genomredigerade djur, jämfört med traditionellt avlade djur. Vi diskuterar ”att leka gud-argumentet” och får veta vad skillnaden mellan moral och etik är. Lyssna på avsnitt 18 av podcasten Shaping our food!

Fakta:

Podcasten Shaping our food görs inom forskningsprogrammet Mistra Biotech som finansieras av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) och SLU.